Prawo administracyjne

Warszawa | Kancelaria Prawna Homines

Otrzymali Państwo niekorzystną decyzję wydaną przez organ administracji publicznej? Nasza kancelaria pomoże skutecznie się od niej odwołać. Prawo administracyjne wpływa na codzienne życie wszystkich obywateli. Obejmuje zagadnienia związane z prawem budowlanym (wydawanie pozwoleń na budowę), prawem podatkowym, a nawet tak prozaiczne czynności jak obowiązek segregacji śmieci. Prawa administracyjne ma wiele gałęzi i każda obywatel jest ich częścią,  choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę.

Skutecznie doradzamy, sporządzamy pisma i reprezentujemy Państwa w sprawach dotyczących prawa:

  • budowlanego,
  • o gospodarce nieruchomościami,
  • spółdzielczego,
  • ochrony środowiska,
  • zagospodarowania przestrzennego,
  • wodnego, 
  • zamówień publicznych

i wszystkich innych, w których stroną jest organ administracyjny.

Kancelaria Prawna Homines gwarantuje profesjonalną obsługę oraz ochronę w postępowaniach przed organami administracji publicznej, w tym przed samorządem terytorialnym (gminy, powiaty, województwa), administracji rządowej, a także w postępowaniach przed sądami administracyjnymi.

Kiedy kancelaria od prawa administracyjnego może pomóc?

Prawo administracyjne jest wszędzie tam, gdzie spotyka się obywatel i organ administracyjny. Załatwiając jakąkolwiek sprawę w urzędzie gminy czy w urzędach miast, stają się Państwo stroną postępowania. A strony w postępowaniu administracyjnym mają swoje uprawnienia.  Umiejętne z nich korzystanie często przesądza o wyniku sprawy. 

Skutecznie działamy w takich obszarach jak:

  • sporządzimy i złożymy za Państwo odwołanie od decyzji administracyjnej,
  • będziemy Państwa reprezentować sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym
  • pomożemy uzyskać pozwolenia, koncesje i licencje.

Siedziba naszej kancelarii mieści się w Warszawie, ale z bez problemu obsługujemy Klientów z całego kraju, a nawet spoza Polski.