Upadłość konsumencka Warszawa

Warszawa | Kancelaria Prawna Homines

Pierwsza konsultacja prawna dot. upadłości
jest DARMOWA.

Wysokie koszty życia i galopująca inflacja sprawiają, że coraz więcej osób nie może poradzić sobie ze spłatą zaciągniętych zobowiązań. Jeżeli wpadnie się w spiralę długów to trudno się z niej wydostać. Istnieje jednak procedura pozwalająca na oddłużenie osób, które są w trudnej sytuacji majątkowej. Rozwiązaniem jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Dowiedz się więcej na ten temat.

Co to jest upadłość konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które polega na wspólnym dochodzeniu roszczeń przez wszystkich wierzycieli dłużnika. Celem tego postępowania jest umorzenie zobowiązań upadłego niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Upadłość konsumencka często nazywana jest potocznie bankructwem.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z określonymi konsekwencjami. Przede wszystkim należy wiedzieć, że z chwilą ogłoszenia upadłości majątek należący do dłużnika staje się tzw. masą upadłości, a co do zasady upadłość konsumencka wiąże się ze sprzedażą wartościowych składników majątku dłużnika. Plusem ogłoszenia upadłości jest to, że kompleksowo rozwiązuje ono problem zadłużenia i daje dłużnikowi szansę na nowy start i dalsze życie bez długów.

Jak wygląda postępowanie o upadłość konsumencką?

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć stosowny wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika. Następnie sąd prowadzi postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości konsumenckiej, które kończy się wydaniem przez sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej bądź o oddaleniu wniosku o jej ogłoszenie.

Następnie syndyk ustala majątek dłużnika wierzycieli, jak też dokonuje likwidacji majątku upadłego. Kolejnym etapem jest postępowanie w przedmiocie ustalenia planu spłaty wierzycieli. Sąd ustala wówczas, w jakim czasie i w jakiej wysokości upadły będzie zobowiązany do spłaty wierzycieli. Sąd uwzględnia przy tym możliwości zarobkowe upadłego, jak też jego wydatki. Całe postępowanie kończy się postanowieniem sądu o stwierdzeniu wykonania planu spłaty wierzycieli i umorzeniu pozostałych zobowiązań.

Ile kosztuje upadłość konsumencka?

Z racji, że co do zasady postępowanie o ogłoszenie upadłości jest wszczynane w związku ze złym stanem majątkowym dłużnika, to opłata od wniosku o ogłoszenie upadłości nie jest wysoka. Zgodnie z art. 76a ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych od wniosku o ogłoszenie upadłości pobiera się opłatę podstawową, która obecnie wynosi 30 zł. Oprócz opłaty od samego wniosku, pojawią się koszty wynagrodzenia syndyka. Koszty te są zależne od stopnia skomplikowania sprawy. Jeżeli dłużnik nie posiada dużego majątku, to koszty te będą mniejsze, gdyż nakład pracy syndyka również będzie mniejszy niż np. w przypadku gdy dłużnik posiada licznie nieruchomości.

Z pewnymi kosztami należy się jednak liczyć także w przypadku, gdy korzystamy z pomocy prawnej radcy prawnego czy adwokata. Często jednak profesjonalna pomoc prawna w postępowaniu o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej jest konieczna. Dla wielu bowiem formalności i przepisy związane z całym postępowaniem są niezrozumiałe, a warto wspomnieć, że prawidłowe przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości ma wpływ zarówno na czas trwania postępowania, jak i jego dalsze losy.

Bankructwo

Ile trwa upadłość konsumencka?

Czas trwania postępowania związanego z upadłością konsumencką, zależy od stopnia skomplikowania i złożoności sprawy, a także majątku posiadanego przez dłużnika. Czas od złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości do umorzenia długów może wynosić od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Natomiast od dnia złożenia wniosku do czasu samego ogłoszenia upadłości zazwyczaj mija około 3-6 miesięcy. Najtrudniej określić jest czas trwania tzw. właściwego postępowania upadłościowego, które zależy przede wszystkim od składu majątku dłużnika i liczby wierzycieli. Sam plan spłaty wierzycieli realizowany jest przez okres maksymalnie 36 miesięcy (3 lata).

Upadłość konsumencka – jak możemy Ci pomóc?

Kancelaria prawna Homines  świadczy pomoc osobom, które chcą uwolnić się od zadłużenia, w sposób kompleksowy. Pomoc ta obejmuje pomoc zarówno przy zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji, poprzez sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości, po reprezentację przed sądem upadłościowym. Nasza kancelaria specjalizuje się w prawie upadłościowym, a w szczególności w upadłości konsumenckiej. Jeżeli masz jakieś pytania zwrócić się do nas! W sposób rzetelny przeprowadzamy upadłość konsumencką na wszystkich etapach, bez względu na stopień zawiłości sprawy. 

Upadłość konsumencka kancelaria Warszawa

Świadczymy pomoc w zakresie upadłości konsumenckiej, zarówno na terenie Warszawy, jak i na terenie całej Polski. Jeżeli zastanawiasz się, czy ogłoszenie upadłości konsumenckiej będzie w Twoim przypadku dobrym rozwiązaniem lub też chcesz poznać konsekwencje, z jakimi wiąże się ogłoszenie upadłości zapraszamy do kontaktu! Pierwsza konsultacja prawna dotycząca upadłości jest darmowa!

Poradę prawną odnośnie upadłości konsumenckiej uzyskasz stacjonarnie, w naszej kancelarii na terenie Warszawy, ale również zdalnie!

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.

SKONTAKTUJ SIĘ

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.