BLOG

Czy w Polsce możliwy jest rozwód online?

Czy w Polsce możliwy jest rozwód online?

Postępowania rozwodowe należą do tej grupy spraw sądowych, których każdy wolałby uniknąć. Gdy jednak rozwód staje się konieczny generuje on zrozumiały stres u małżonków, nic więc dziwnego, że szukają oni sposobu na ułatwienie sobie

Co robić, gdy drugi małżonek nie odbiera pozwu o rozwód?

Co zrobić, gdy pozwany nie odbiera pozwu o rozwód?

Zdarza się, że małżonkowie specjalnie nie odbierają przesyłki z sądu, chcąc uniknąć lub odciągnąć w czasie postępowanie rozwodowe. Nieodebrany pozew o rozwód to nie problem bez rozwiązania. Jak wygląda procedura rozwodowa w przypadku nieodebrania

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka na rozprawie

Rozwód bez obecności pozwanego małżonka na rozprawie

Rozwód zaoczny to w zasadzie wyrok zaoczny, w którym sąd orzeka rozwód pomimo nieobecności jednego z małżonków. Może do tego dojść, gdy jedna ze stron nie stawi się na rozprawę rozwodową, pomimo prawidłowego zawiadomienia o jej

Sprawa rozwodowa a składanie fałszywych zeznań

Sprawa rozwodowa a składanie fałszywych zeznań

Z pewnością sprawy rozwodowe nie należą do prostych postępowań sądowych. Wynika to zarówno z faktu, że dotykają one bardzo osobistej sfery życia małżonków, jak również, że często wiążą się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Świadkiem w sprawie o rozwód może być każda osoba, która ma wiedzę na temat relacji panujących w małżeństwie lub też zna sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletnich dzieci. Świadkami w sprawie o rozwód mogą być zarówno

Rozwód z winy obu stron

Rozwód z winy obu stron – kiedy jest możliwy?

Rozwód z winy obu stron to sytuacja, w której sąd orzeka, że oboje małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa, bez miarkowania, która strona bardziej.

Rozwód sądowy vs. mediacja

Rozwód z adwokatem w sądzie czy mediacja rozwodowa?

Przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat założenia sprawy rozwodowej warto wpierw udać się na poradę do specjalisty – kancelaria prawna w Warszawie. Nie ma innego sposobu na orzeczenie rozwodu, niż wyrok sądowy. Niekoniecznie

Czy warto skorzystać z mediacji przy rozwodzie?

Czy warto skorzystać z mediacji przy rozwodzie?

Strony przy rozwodzie mogą skorzystać z mediacji. W wielu przypadkach mediacje przynoszą naprawdę doskonałe rezultaty. Szanse na powodzenie mediacji zależą od dobrej woli małżonków oraz umiejętności mediatora. Jakie są korzyści z wybrania