Kontakt

Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

Do rozpoczęcia procesu rozwodowego konieczne jest złożenie pozwu rozwodowego w sądzie, do którego należy dołączyć akt małżeństwa, a także inne dokumenty potwierdzające sytuację majątkową i rodzinną małżonków, takie jak akty urodzenia dzieci czy dowody dochodów.

Obecność obu małżonków na rozprawie rozwodowej nie jest konieczna, jednak może przyspieszyć proces i umożliwić bezpośrednie wyjaśnienie spornych kwestii. W przypadku nieobecności jednego z małżonków, sąd może podejmować decyzje na podstawie zgromadzonych dokumentów i zeznań.

W celu uregulowania spraw spadkowych należy przede wszystkim złożyć wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w sądzie lub u notariusza. Następnie konieczne jest sporządzenie inwentarza spadkowego i podział majątku zgodnie z testamentem lub ustawowymi zasadami dziedziczenia.

 

Kancelaria Homines specjalizuje się w sprawach rodzinnych, takich jak rozwody, alimenty, oraz w prawie spadkowym, obejmującym dziedziczenie, testamenty i sprawy spadkowe. Świadczy również usługi w zakresie prawa cywilnego i gospodarczego.