Adwokat rozwód Warszawa

Warszawa | Kancelaria Prawna Homines

Sprawy rodzinne, w tym sprawy o rozwód, często należą do tych najbardziej stresujących. Trudno się temu dziwić, sama decyzja o rozwodzie nie należy do prostych, a postępowanie rozwodowe, często wiąże się z przeprowadzeniem licznych dowodów, w tym z zeznań świadków, którymi najczęściej są znajomi małżonków i ich rodziny. Stąd też w sprawach rozwodowych nieoceniona może być pomoc adwokata od rozwodów.

 

Kancelaria adwokacka rozwody Warszawa

 

Jeżeli chcemy uzyskać  orzeczenie o winie drugiego małżonka, uregulować kwestie kontaktów z małoletnimi dziećmi, czy wnieść o zasądzenie alimentów musimy przygotować się na długie postępowanie sądowe. Pomoc adwokata od rozwodów może się okazać w tym zakresie nieoceniona.

Doświadczony adwokat rozwodowy może pomóc nam przejść przez trudy i stresy postępowania oraz przygotować się do rozwodu. Sprawa o rozwód z adwokatem z pewnością wpłynie korzystnie na rozstrzygnięcie sprawy i umożliwi jej zakończenie w możliwie krótkim terminie. Adwokat do spraw rozwodowych to nie tylko profesjonalna pomoc prawna, ale również sposób na zmniejszenie stresu towarzyszącego normalnie stronom postępowania rozwodowego.

rozwód Warszawa

Mediator od rozwodu w Warszawie - jak może pomóc?

Nie wszyscy wiedzą, że w sprawie o rozwód można udać się na mediacje. Mediacja w sprawie o rozwód ma z założenia doprowadzić do ugodowego rozwiązania sporu. Mediacje w sprawie o rozwód prowadzi doświadczony mediator do spraw rozwodowych. W mediacji udział biorą strony i ich pełnomocnicy. Mediator do spraw rozwodowych na początku wysłuchuje każdej ze stron osobno, a następnie, już przy udziale obydwojga małżonków, stara się doprowadzić do zawarcia ugody. Warto pamiętać, że podczas mediacji w sprawie o rozwód wspierać może nas specjalista od spraw rozwodowych – adwokat lub radca prawny.

Rozwód – najważniejsze informacje w sprawie o rozwód

Rozwód to instytucja prawna uregulowana w prawie rodzinnym. Rozwód w praktyce prowadzi do rozwiązania małżeństwa istniejącego między małżonkami. Postępowanie rozwodowe możliwe jest do przeprowadzenia przed sądem, w polskim prawie nie ma regulacji, która pozwalałaby na rozwiązanie małżeństwa bez udziału sądu.

Rozwód Warszawa: Etapy rozwodu

Postępowanie o rozwód wszczyna złożenie pozwu przez jednego z małżonków. W pozwie zawarte powinny zostać wszystkie twierdzenia, wnioski i dowody istotne dla sprawy. Mogą się one różnić w zależności od konkretnego przypadku. Każdorazowo w treści pozwu należy wskazać, czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy z orzeczeniem o winie.

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne, małoletnie dzieci sprawa rozwodowa jest dobrym momentem na uregulowanie kwestii z tym związanych. W pozwie można więc zgłosić wnioski dotyczące m.in. władzy rodzicielskiej, regulacji kontaktów z dzieckiem, czy alimentów.

Postępowanie rozwodowe ma charakter sporny, dlatego sąd zawsze doręcza pozew rozwodowy drugiemu z małżonków, zobowiązując go do zawarcia swojego stanowiska w tzw. odpowiedzi na pozew o rozwód. Po wymianie pism między stronami sąd wyznacza termin rozprawy.

Ile trwa rozwód w Warszawie? Czas trwania sprawy o rozwód

Żeby wziąć rozwód, niestety trzeba nieraz uzbroić się w cierpliwość. Czas trwania sprawy o rozwód jest zróżnicowany, ale z reguły znacznie dłuższy niż życzyliby sobie tego małżonkowie. Pomoc adwokata przy rozwodzie z pewnością ułatwi przejście przez cały proces postępowania rozwodowego, niestety raczej nie wpłynie znacząco na czas trwania sprawy o rozwód.

Już wstępne rozeznanie w sprawie o rozwód zajmuje sądowi sporo czasu. W większych miastach na termin pierwszej rozprawy rozwodowej czeka się nawet około roku. Przy rozwodzie bez orzekania o winie postępowanie kończy się z reguły na jednym terminie rozprawy. Sprawa rozwodowa z orzeczeniem winy czas rozwodu (od wszczęcia do zakończenia w obydwu instancjach) wynosić może nawet kilka lat.

Czy istnieją jakieś sposoby na przyśpieszenie rozwodu? Niestety jest to ciężkie, czas trwania rozwodu jest determinowany koniecznością szczegółowego zbadania materiału dowodowego oraz przesłuchania, nieraz znacznej, liczby świadków. Jak widać więc z reguły, zwłaszcza w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie przyśpieszenie rozwodu może być bardzo trudne.

Wątpliwości związane z rozkładem pożycia – przesłanki pozytywne i negatywne orzeczenia rozwodu

Przepisy KRO wymagają dla orzeczenia rozwodu ziszczenia się konkretnych przesłanek pozytywnych i niewystąpienia przesłanek negatywnych.

W pierwszej kolejności sąd zawsze bada czy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Rozkład pożycia małżeńskiego ma charakter zupełny gdy małżonków nie łączy już więź na poziomie fizycznym, duchowymgospodarczym. O trwałości rozkładu możemy mówić gdy racjonalnie patrząc na sytuację pomiędzy małżonkami, brak jest realnej szansy na ich powrót do wspólnego pożycia.

Samo stwierdzenie zupełnego i trwałego rozkładu pożycia może być niewystarczające dla orzeczenia rozwodu. Żeby sąd mógł wydać wyrok rozwodowy, rozwodowi nie mogą sprzeciwiać się zasady współżycia społecznego, jak również nie może on zagrażać dobru wspólnych małoletnich dzieci.

Rozwód z orzeczeniem winy czy bez orzekania o winie?

Orzeczenie rozwodu może nastąpić zarówno z orzeczeniem, jak i bez orzekania o winie. Rozwód bez orzekania o winie możliwy jest tylko na zgodny wniosek obydwojga małżonków. Jest to zarazem najprostsza forma rozwiązania małżeństwa. Z reguły sprowadza się jedynie do wysłuchania małżonków, a rozwód orzekany jest już po pierwszym terminie rozprawy.

Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie należą do dużo bardziej złożonych i skomplikowanych. W takim wypadku nie wystarczy jedynie udowodnić zaistnienia przesłanek rozwodowych, należy jeszcze wykazać winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Wiąże się to z reguły z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, najczęściej z zeznań świadków i dokumentów (wykazujących przykładowo zdradę jednego z małżonków). W takim wypadku nim sąd orzeknie rozwód potrzeba z reguły co najmniej kilku rozpraw co istotnie wpływa na wydłużenie postępowania sądowego

Dlaczego warto powierzyć nam swoją sprawę rozwodową?

Zapewniamy stałą opiekę doświadczonego adwokata przez cały czas trwania sprawy.

W razie potrzeby, wszystkie działania prowadzimy zdalnie. Działamy na terenie całego kraju.

Rozwody (prawo rodzinne) to jedna z naszych główych specjalizacji, posiadamy duże doświadczenie.

Co mówić na sprawie rozwodowej - jak przygotować się do rozwodu?

Odpowiednie przygotowanie do sprawy rozwodowej, zwłaszcza do przesłuchania w charakterze strony, może wydatnie pomóc w osiągnięciu końcowego sukcesu. Pytania w sprawie rozwodowej mogą być bardzo zróżnicowane. Niezależnie od pytań, należy odpowiadać  zgodnie z prawdą – krótko i rzeczowo. Nie dajmy ponieść się emocjom.

Na czym polegać jeszcze powinno przygotowanie do rozwodu i przesłuchania w charakterze strony? Kluczowe jest skupienie się na faktach. Adwokat drugiej strony może próbować sprowokować lub zbić z tropu – ignorujmy prowokacje.

Odpowiadajmy spokojnie i grzecznie, zwracając się bezpośrednio do sędziego zwrotem ,,Wysoki Sądzie”  Zachowajmy profesjonalizm i szacunek dla wszystkich obecnych.

Nasze zachowanie świadczy o dojrzałości i gotowości na rozwiązanie sprawy w sposób cywilizowany. Skupmy się na rzeczowym przedstawieniu faktów i okoliczności – to najlepsza strategia na sprawny przebieg rozprawy rozwodowej.

Dlaczego warto powierzyć nam swoją sprawę rozwodową?

Profesjonalni adwokaci do spraw rozwodowych, którzy współpracują z naszą kancelarią służą Państwu swoją pomocą. Sprawy które prowadzi nasza kancelaria adwokacka to m.in.:

 • kompleksowa pomoc prawna w rozwodach;
 • eksmisja byłego małżonka po rozwodzie;
 • uregulowanie kwestii rodzicielskich po rozwodzie;
 • podział majątku przy rozwodzie;
 • mediacja w sprawie o rozwód;
 • rozwód bez orzekania o winie;
 • rozwód z orzeczeniem o winie;
 • władza rodzicielska po rozwodzie;
 • pozbycie się kredytu po rozwodzie;
 • podział majątku wspólnego;
 • alimenty.
 

Nasi najlepsi adwokaci rozwodowi w Warszawie zapewniają stałą opiekę przez cały czas trwania sprawy.

Rozwody (prawo rodzinne) to jedna z naszych głównych specjalizacji, jako kancelaria prawna Warszawa Śródmieście posiadamy duże doświadczenie. Nasza kancelaria rozwodowa to zespół doświadczonych prawników, którzy z przyjemnością i poświęceniem wspierają klientów w sprawach rozwodowych w Warszawie, ale i na terenie całego kraju. 

Jakie dokumenty są potrzebne do rozwodu?

Zastanawiasz się jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód? Tak naprawdę wszystko zależy od konkretnej sprawy. Dokumenty potrzebne do rozwodu to na pewno akt małżeństwa, a jeżeli małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci i chcą ustalić wysokość alimentacyjnego świadczenia koniecznym jest załączeniu aktu urodzenia dziecka i zestawienie jego wydatków.

Dodatkowe dokumenty rozwodowe przydać się mogą jeżeli żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie. W postępowaniu w przedmiocie rozwodu z orzeczeniem o winie należy wykazać winę drugiego małżonka. W takim wypadku dokumenty potrzebne do rozwodu to wszelkiego rodzaju dowody np. zdrady małżonka takie jak zdjęcia, wydruki SMS, czy wiadomości z aplikacji internetowych. W przypadku gdy małżonek wnoszący pozew rozwodowy zarzuca swojemu partnerowi stosowanie przemocy fizycznej, czy psychicznej warto również i na tą okoliczność przedstawić stosowne dowody jak np. dokumentacja medyczna, wniosek do sądu o biegłego z zakresu psychiatrii itp.

Nieraz samodzielnie trudno jest określić wszystkie dokumenty potrzebne do rozwodu. W takim wypadku przyda się z pewnością wsparcie adwokata specjalizującego się w sprawach rodzinnych. Pamiętajmy przy tym, że dokumenty rozwodowe może składać nie tylko małżonek wnoszący pozew rozwodowy, ale również drugi z małżonków, który w ten sposób będzie próbował kwestionować stanowisko zawarte w pozwie rozwodowym.

Adwokat do rozwodu Warszawa - Jaki jest koszt pomocy adwokata w sprawie rozwodowej?

Najczęściej zadawane pytanie w internecie na temat rozwodów to „Ile kosztuje rozwód?„, „Jakie są ceny adwokatów rozwodowych w Warszawie?” oraz „Ile kosztuje rozwód Warszawa„. Postaramy się więc przybliżyć temat kosztów związanych z rozwodem.

Ile kosztuje rozwód w Warszawie?

Nie ma z góry określonych zasad rozliczania sprawy rozwodowej przez kancelarię prawną. Najczęściej zasady rozliczenia to efekt umowy wypracowanej pomiędzy adwokatem, czy radcą prawnym a klientem kancelarii.

Z uwagi na fakt, że sprawy o rozwód bez orzekania o winie należą do najmniej złożonych, koszt adwokata w sprawie rozwodowej tego rodzaju jest najczęściej niższy niż przy rozwodzie z orzeczeniem o winie. Czas rozpoznania sprawy rozwodu bez orzekania o winie nie powinien być dłuższy niż jeden rok.

Wynagrodzenie w sprawie rozwodowej bez orzekania o winie z reguły pobiera się w formie ryczałtowej, przeciętnie w wysokości kilku tysięcy złotych netto, jak również wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, koszt rozprawy rozwodowej z reguły wynosi kilkaset złotych za jedno stawiennictwo.

Koszt adwokata w sprawie rozwodowej z orzeczeniem o winie przedstawia się już nieco inaczej. Sprawy z orzeczeniem o winie wymagają już dużo większego nakładu pracy, co wiąże się ze wzrostem stawki wynagrodzenia. W takich sprawach adwokat rozwód Warszawa najczęściej wykorzystuje model cyklicznie płaconych abonamentów. W ramach abonamentu opłacanego przez klienta raz na określony czas (np. pół roku), otrzymuje on kompleksową obsługę swojej sprawy w tym okresie. Abonament półroczny wynosi przeciętnie kilka tysięcy złotych. Dodatkowo pełnomocnikowi przysługuje wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, w wysokości kilkuset złotych jako koszt rozprawy rozwodowej.

Warto pamiętać o dodatkowym koszcie z tytułu wniesienia pozwu. 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.

SKONTAKTUJ SIĘ

Potrzebujesz pomocy prawnej?
Wypełnij formularz kontaktowy lub zadzwoń.

Radca prawny rozwód Warszawa: Czy warto skorzystać z pomocy adwokata do rozwodu? - profesjonalna pomoc prawna?

Postępowanie rozwodowe nie jest najprostszym, wiąże się również ze znacznym stresem dla obydwojga małżonków. Nim sąd orzeknie rozwód, zwłaszcza z winy drugiego małżonka, trzeba swoje żądanie poprzeć szeregiem dowodów. Wszystkie te okoliczności przemawiają za tym, że warto w sprawie o rozwód skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata, czy radcy prawnego takiego jak Kancelaria Prawna Homines

Rozwód: Pytania i odpowiedzi

Dlaczego rozwód z orzekaniem o winie trwa dłużej?

Rozwód z orzekaniem o winie trwa więc dłużej, bo z reguły nie kończy się na jednej rozprawie. Sąd musi przesłuchać wszystkich świadków, których w sprawach rozwodowych z orzeczeniem o winie powołują z reguły obydwoje małżonkowie. Dodatkowo przy sprawach rozwodowych tego rodzaju sąd ma z reguły do rozpoznania większą liczbę dowodów z dokumentów. Przy rozwodzie z orzekaniem o winie tym bardziej przyda się profesjonalna pomoc prawna. Doświadczony adwokat prawa rodzinnego wspomoże małżonka w przygotowaniu pozwu rozwodowego z orzeczeniem o winie, jak również przeprowadzi przez skomplikowany proces rozwodowy.

Jak wygląda odwołanie od wyroku rozwodowego? – pomoc adwokata w sprawie o rozwód

Wyrok rozwodowy nie zawsze musi być korzystny np. gdy sąd rozwodowy nie orzeknie rozwodu z orzeczeniem o winie, mimo że taki wniosek zgłaszany był w pozwie rozwodowym. W takim wypadku zawsze warto zastanowić się czy w danej sprawie warto wnieść odwołanie od wyroku rozwodowego tj. apelację. W pierwszej kolejności należy wystąpić o uzasadnienie wyroku. W tym momencie nieoceniona może okazać się pomoc adwokata od spraw rodzinnych. Adwokat rozwodowy z doświadczeniem będzie dokładnie wiedział jakich argumentów użyć składając odwołanie od wyroku rozwodowego.

W treści apelacji należy wskazać zakres zaskarżenia tzn. wskazać kwestionowane elementy wyroku rozwodowego, zarzuty, wnioski i żądania apelacji wraz z uzasadnieniem. Na złożenie odwołania od wyroku rozwodowego mamy 14 dni od doręczenia uzasadnienia wyroku. Na rozprawę apelacyjną czeka się z reguły około roku

Gdzie złożyć pozew o rozwód?

Wiele osób zastanawia się gdzie złożyć pozew o rozwód. Miejsce złożenia pozwu o rozwód to sąd okręgowy rozpoznający sprawy rozwodowe w okręgu ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, pod warunkiem, że przynajmniej jedno z nich wciąż w tym okręgu jeszcze zamieszkuje lub ma tam miejsce stałego pobytu. Do jakiego sądu w Warszawie powinniśmy złożyć pozew o rozwód? W pierwszej instancji sprawy rozwodowe w Warszawie rozróżniają dwa sądy. Sąd Okręgowy Warszawa Praga oraz Sąd Okręgowy w Warszawie .

Jak napisać pozew o rozwód?

Trudno jest w kilku zdaniach odpowiedzieć na pytanie jak napisać pozew o rozwód. W tym zakresie nieoceniona jest profesjonalna pomoc prawna prawnika rozwodowego. Doświadczony adwokat prawa rodzinnego z pewnością bez większych trudności przygotuje zgodny z wymogami prawa pozew rozwodowy. Pozew rozwodowy z pewnością musi zawierać oznaczenie stron – małżonków oraz żądanie pozwu rozwodowego – informację czy wnosimy o rozwód bez orzekania o winie, czy rozwód z orzeczeniem winy. Dodatkowo należ w treści pozwu rozwodowego wskazać zwięzły opis stanu faktycznego i uzasadnienie prawne. Warto wyraźnie wykazać, że zaistniały przesłanki do orzeczenia rozwodu. Pozew rozwodowy musi być własnoręcznie podpisany przez powoda, lub jego pełnomocnika – prawnika rozwodowego tj. adwokata lub radcę prawnego. Do pozwu rozwodowego należy dołączyć załączniki i jego odpowiedź dla pozwanego.

Co po rozwodzie? 

Niestety po rozwodzie byli już małżonkowie często dalej spotykają się w sądzie. Jeżeli nie są wstanie dojść do porozumienia w bieżących sprawach czekać ich może jeszcze szereg postępowań. Bezpośrednio po rozwodzie małżonkowie często wszczynają postępowanie o podział majątku wspólnego. Dodatkowo nierzadko sądownie regulowane są również takie kwestie jak alimenty po rozwodzie, czy uregulowanie kwestii rodzicielskich po rozwodzie.