Kancelaria prawo spadkowe Warszawa

Warszawa | Kancelaria Prawna Homines

Kancelaria Prawna Homines świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw związanych z prawem spadkowym. Nasz zespół posiada bogate doświadczenie oraz wiedzę, co przekłada się na skuteczność prowadzonych przez nas zróżnicowanych spraw spadkowych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że sprawy z zakresu prawa spadkowego wymagają odpowiedniego podejścia, dlatego każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie i z dużą dokładnością.

Czym jest prawo spadkowe?

Prawo spadkowe to zbiór zasad przejścia praw i obowiązków majątkowych po zmarłej osobie. Głównym celem prawa spadkowego jest ustalenie:

 • kto staje się właścicielem majątku pozostawionego przez zmarłego – spadkodawcę,
 • w jaki sposób majątek ten zostanie przekazywany spadkobiercom,
 • osób uprawnionych do nabycia praw związanych ze spadkiem w inny sposób niż w drodze dziedziczenia (np. zapisobierców),
 • zasad odpowiedzialności za długi spadkowe.
 

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa spadkowego

Kancelaria Prawna Homines pomaga swoim Klientom w prowadzeniu spraw spadkowych. Prawnicy kancelarii zajmują się przygotowywaniem pism procesowych i przedprocesowych, opracowywaniem opinii prawnych oraz reprezentowaniem Klientów przed sądami.

Do najczęstszych spraw z zakresu prawa spadkowego należą:

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu,
 • sprawy o zachowek,
 • sprawy o dział spadku,
 • sprawy o unieważnienie testamentu,
 • sprawy o uchylenie aktu poświadczenia dziedziczenia,
 • sprawy o uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku.

Doświadczony adwokat prawo spadkowe Warszawa

Każda sprawa spadkowa jest inna, dlatego wymaga indywidualnego podejścia oraz odpowiedniego poprowadzenia. Doświadczony adwokat lub radca prawny specjalizujący się w prawie spadkowym, w sposób kompleksowy pomoże Klientowi doprowadzić do końca sprawę spadkową z satysfakcjonującym dla niego wynikiem. Doświadczony adwokat w sprawie spadkowej przygotuje oraz dostosuje strategię procesową do potrzeb swoich Klientów.

Prawnicy Kancelarii  Prawnej Homines posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie prawa spadkowego zdobywane przez lata. Dzięki temu są w stanie zagwarantować Klientom kompleksową obsługę prawną.

Prawo spadkowe Warszawa porady

Zapewniamy pomoc prawną również w uregulowaniu spraw spadkowych za życia spadkodawcy, między innymi udzielamy porad z zakresu sporządzania testamentu. Jeśli potrzebujesz porady prawnej w zakresie prawa spadkowego, skontaktuj się z naszą Kancelarią. Podczas konsultacji prawnik przeanalizuje problem, odpowie na pytania Klienta oraz udzieli porady co do dalszego postępowania. 

Kancelaria prawo spadkowe Warszawa

Jako kancelaria prawa spadkowego prowadzimy sprawy także po śmierci małżonka, rodziców, dzieci czy innej bliskiej osoby takie jak: 

 • zachowek,
 • dział spadku,
 • stwierdzenie nabycia spadku czy 
 • odrzucenie spadku.

 

W przypadku procesu przygotowujemy pisma procesowe, wnioski, prowadzimy negocjacje i reprezentujemy Klienta podczas całego postępowania. Zawsze odpowiednio analizujemy obecną sytuację i wskazujemy najlepsze rozwiązanie prawne. Obieramy strategię, która pozwoli na uniknięcie sytuacji konfliktowych. Dążymy do tego, aby przeprowadzić postępowanie spadkowe w taki sposób, aby uniknąć sporów sądowych, które są kosztowne i długotrwałe. W każdej sprawie zapewniamy wsparcie prawnicze, rzetelną i profesjonalną obsługę oraz mamy na uwadze ochronę interesów naszych klientów.

prawo spadkowe

W jakich sprawach spadkowych pomagamy Klientom?

Zespół Kancelarii Prawnej Homines świadczy takie usługi jak:

 • pomoc prawna w sporządzeniu testamentu,
 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub testamentu,
 • wsparcie w sprawach dotyczących przyjęcia lub odrzucenia spadku,
 • wydziedziczenie czy uznanie za niegodnego jednego ze spadkobierców,
 • sporządzenie wniosku w sprawie obalenia testamentu,
 • wsparcie w sprawach o zachowek,
 • przeprowadzi dział spadku (także wtedy, gdy zmarły nie pozostawił testamentu),
 • ustalenia kręgu spadkobierców,
 • pomoc przy wyliczeniu i płatności podatku od darowizn,
 • pomoc przy wszelkich formalnościach związanych z postępowaniem spadkowym.

Nowe prawo spadkowe – kogo dotyczy?

Nowe prawo spadkowe dotyczy spadkobierców ustawowych, w tym w szczególności osób posiadających prawo do zachowku, małoletnich.

Najnowsze zmiany w prawie spadkowym to:

 • ograniczenie kręgu spadkobierców ustawowych,
 • zmiana sposobu obliczania terminu na przyjęcie lub odrzucenie spadku przez małoletnie dzieci,
 • nowe zasady rozliczania zachowku,
 • wprowadzenie nowych przesłanek tzw. niegodności dziedziczenia,
 • powstanie fundacji rodzinnej.
 

Od kiedy obowiązuje nowe prawo spadkowe?

Nowe prawo spadkowe 2023 obowiązuje w zależności od konkretnej ustawy. Mianowicie:

 • ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej weszła w życie 22 maja 2023 r.,
 • ustawa z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie 15 listopada 2023 r.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług?

Zapewniamy stałą opiekę doświadczonego adwokata przez cały czas trwania sprawy.

W razie potrzeby, wszystkie działania prowadzimy zdalnie. Działamy na terenie całego kraju.

Prawo spadkowe to jedna z naszych główych specjalizacji, posiadamy duże doświadczenie.

Prawo spadkowe Warszawa – zasady prawa spadkowego

Dziedziczenie

Dziedziczenie to wejście spadkobiercy lub kilku spadkobierców na skutek śmierci osoby fizycznej w sytuację prawną spadkodawcy. polegającą w szczególności na nabyciu praw i obowiązków majątkowych, których podmiotem był spadkodawca. Dziedziczenie może być ustawowe lub testamentowe.

Do dziedziczenia ustawowego dochodzi w momencie kiedy spadkodawca nie pozostawił testamentu lub testament okazał się nieważny. Przepisy prawa spadkowego określają szczegółową kolejność dochodzenia do spadku bliższych i dalszych krewnych spadkodawcy.

Z kolei do dziedziczenia testamentowego dochodzi w momencie kiedy spadkodawca pozostawił ważny testament, w którym rozporządził swoim majątkiem. W tym zakresie przepisy prawa spadkowego określają zasady sporządzania i odwoływania testamentów.

 

Zachowek

Prawo spadkowe wprowadza także mechanizmy ochrony spadkobierców przed całkowicie dowolnym rozporządzeniem majątkiem spadkowym przez przyszłego spadkodawcę, czyli zachowek. Zachowek to majątek, który powinny otrzymać od spadkodawcy osoby najbliższe za życia tego spadkodawcy lub po jego śmierci. Przepisy prawa spadkowego określają w szczególności:

 • krąg osób uprawnionych do otrzymania zachowku,
 • krąg osób zobowiązanych do zapłaty zachowku,
 • zasady dziedziczenia zachowku,
 • zasady przedawnienia roszczenia o wypłatę zachowku.
 

Dział spadku

Z chwilą otwarcia spadku wszyscy spadkobiercy stają się współwłaścicielami majątku spadkowego w częściach odpowiadających udziałom spadkowym. Kolejnym krokiem po stwierdzeniu nabycia spadku jest dział spadku. Prawo spadkowe przyznaje możliwość dokonania działu spadku poprzez sporządzenie umowy o dział spadku lub przeprowadzenia postępowania sądowego o dział spadku.