Prawo gospodarcze i handlowe

Warszawa | Kancelaria Prawna Homines

Kancelaria Prawna Homines obsługuje przedsiębiorców i przyszłych przedsiębiorców na każdym etapie istnienia firmy:

  • doradzamy przy zakładaniu działalności gospodarczej, 
  • rejestrujemy jednoosobowe działalności w CEiDG,
  • uzyskujemy numery REGON i NIP,
  • zakładamy i rejestrujemy spółki,
  • zapewniamy bieżącą obsługę prawną firm,
  • doradzamy przy połączeniach, podziałach i zmianie formy prowadzenia działalności,
  • przeprowadzamy audyty i badania due diligence,
  • sporządzamy projekty i opiniujemy umowy handlowe,
  • reprezentujemy przedsiębiorstwa przed sądem w sprawach z zakresu prawa gospodarczego.

 

Nasz zespół adwokatów przygotuje dla Państwa biznesu spersonalizowane projekty dokumentów, dostosowane do konkretnej transakcji oraz standardowe wzory umów, które można wykorzystać w codziennej działalności firmy. 

Na czym polega obsługa prawna firm?

Jesteśmy gotowi doradzać i wspierać Państwa w trakcie realizacji umów. Analizujemy możliwość wprowadzenia zmian takich jak aneksowanie umowy, zmiana terminów realizacji czy rozszerzenie zakresu umowy. Przyglądamy się również kwestiom wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, a także ryzyku naliczenia kar umownych za opóźnienie, zwłokę lub nienależyte wykonanie umowy.

Pomagamy również przedsiębiorstwom, które znalazły się w trudniej sytuacji finansowej. Analizujemy stan faktyczny i szukamy rozwiązań. Doradzamy w sprawie opracowywania planów restrukturyzacyjnych oraz możemy Państwa reprezentować w postępowaniu restrukturyzacyjnym i upadłościowym na wszystkich etapach. 

Kancelaria Prawna Homines mieści się w Warszawie, ale jesteśmy elastyczni i otwarcia na spotkania w Państwa siedzibie.