Rozwód sądowy vs. mediacja

Rozwód z adwokatem w sądzie czy mediacja rozwodowa?

Data

Przed podjęciem ostatecznej decyzji na temat założenia sprawy rozwodowej warto wpierw udać się na poradę do specjalisty – kancelaria prawna w Warszawie. Nie ma innego sposobu na orzeczenie rozwodu, niż wyrok sądowy. Niekoniecznie jednak sprawa sądowa musi oznaczać walkę małżonków w toku postępowania rozwodowego. Znaczną część sporu między małżonkami często można rozwiązać w toku tzw. mediacji rozwodowych.

Jakie są koszty i czas trwania rozwodu z adwokatem w porównaniu do mediacji?

Czy mediacja jest zawsze lepszą opcją niż rozwód sądowy z udziałem adwokata? Porównanie rozwodu z adwokatem i mediacji nie może obyć się bez poruszenia kwestii finansowych. Zarówno pełen proces sądowy ze wsparciem adwokata, jak i mediacje rozwodowe wiążą się z poniesieniem pewnych kosztów.

Koszty adwokata w sprawie rozwodowej kształtować mogą się bardzo różnie. Wiele zależy od tego, czy mówimy o rozwodzie bez orzekania winy, czy z orzeczeniem winy. W tym pierwszym przypadku, gdzie stopień skomplikowania sprawy nie jest znaczny, koszty adwokata wahają się od kilku tysięcy zł netto za prowadzenie sprawy oraz dodatkowo około 400,00-500,00 zł netto za udział w rozprawie. 

Rozwody z orzeczeniem winy są dużo bardziej skomplikowane do przeprowadzenia co, wiąże się z wyższymi stawkami adwokackimi. W tego rodzaju sprawach z reguły trzeba liczyć się z wydatkiem kilku tysięcy złotych netto za każde półrocze prowadzenia sprawy oraz dodatkowo wynagrodzeniem za stawiennictwo pełnomocnika na rozprawie.

Niestety również mediacje rozwodowe wiążą się z koniecznością uiszczenia stosownych opłat. Podstawowe koszty mediacji rozwodowych przedstawiają się następująco:

•  150,00 zł (plus VAT) za pierwsze spotkanie;

•  100,00 zł (plus VAT) za każde kolejne spotkanie;

•  do 70 zł (plus VAT) opłata za wynajem pomieszczenia, w którym odbywają się mediacje (opłata za jedno posiedzenie).

Koszty mediacji pokrywane są po połowie przez każdą ze stron. Która opcja jest bardziej ekonomiczna: rozwód z adwokatem czy mediacja? Wydaje się, że mediacje są bardziej opłacalne finansowo, jeżeli zakończą się sukcesem, a przeprowadzone były w sprawie, w której miało dojść do orzeczenia winy. W przypadku postępowania o rozwód bez orzekania o winie mediacje mają z reguły mniejsze znaczenie, choć mogą być przydatne przy ustalaniu takich kwestii jak alimenty, czy kontakty z dziećmi.

Która opcja jest bardziej korzystna: rozwód z adwokatem w sądzie czy mediacja rozwodowa?

Jakie są główne różnice między rozwodem z udziałem adwokata a mediacją – to pytanie zadaje sobie wiele osób, które zastanawiają się nad wyborem odpowiedniej dla siebie ścieżki postępowania. Każde z rozwiązań ma swoje mocne strony, ciężko więc stwierdzić żeby jedna z opcji była bardziej korzystna od drugiej.

Czy lepsza jest mediacja, czy rozwód sądowy?

Z pewnością mediacje rozwodowe wpływają na spokojniejszy przebieg postępowania przed sądem. Strony, często ze wsparciem pełnomocników, mogą w zaciszu gabinetu mediatora porozmawiać o wszystkich spornych kwestiach. W przypadku dojścia do kompromisu sprawa przed sądem jest już z reguły jedynie formalnością.

Z drugiej strony, bywa i tak, że konflikt małżonków jest tak duży, że nie daje szans na jego polubowne rozwiązanie. Często dzieje się tak np. wtedy gdy przyczyną rozwodu jest zdrada małżeńska lub przemoc w rodzinie. W takim wypadku mediacje mogą nie przynieść spodziewanego efektu i koniecznym jest wtedy przeprowadzenie złożonego postępowania dowodowego przed sądem.

Jakie są główne różnice między rozwodem z udziałem adwokata a mediacją?

Mediacje i postępowanie sądowe mają sporo różnic. Po pierwsze inne jest miejsce prowadzenia sprawy. Postępowanie rozwodowe toczy się przed sądem w budynku sądu. Mediacje rozwodowe charakteryzują się tym, że prowadzone są na neutralnym gruncie w obecności mediatora

Mediacje rozwodowe są dużo mniej sformalizowane – sprowadzają się do przedstawienia postulatów każdej ze stron i próbie wyeliminowania punktów spornych w drodze osiągnięcia kompromisowego stanowiska. Przed sądem prowadzone jest natomiast sformalizowane postępowanie, opierające się na przeprowadzeniu szeregu dowodów z dokumentów, świadków i zeznań stron. W efekcie procesu sądowego, po zamknięciu przewodu, sąd orzeka wyrok rozwodowy.

Jakie są zalety i wady wyboru rozwodu z udziałem adwokata?

Tak naprawdę jedyną wadą wyboru rozwodu z udziałem adwokata mogą być kwestie finansowe. Adwokat za swoją profesjonalną pomoc i wsparcie pobiera należne dla stopnia doświadczenia i skomplikowania sprawy wynagrodzenie. Osoby, których nie stać na pełnomocnika z wyboru mogą jednak zawsze wnioskować o pełnomocnika z urzędu.

Poza kwestiami finansowymi jednak, wsparcie adwokata w sprawie rozwodowej jest zawsze bardzo przydatne. Profesjonalny pełnomocnik doradzi odpowiednią strategię działania, dopasowaną do potrzeb konkretnej sprawy. Obecność doświadczonego adwokata lub radcy prawnego wpływa również na poczucie bezpieczeństwa reprezentowanej strony. To ważne, szczególnie w sprawach rozwodowych, które uchodzą za jedne z najbardziej stresujących postępowań.

Przy mediacjach rozwodowych, podobnie jak w sporze sądowym nieocenioną może stać się pomoc profesjonalisty –  adwokat rozwodowy Warszawa. Porównanie rozwodu z adwokatem i mediacji najlepiej przeprowadzić jeszcze przed złożeniem pozwu rozwodowego, choć oczywiście mediacje można wszcząć również na późniejszym etapie sprawy. 

Czytaj również: Jak wygląda mediacja?