Jak wygląda mediacja w sprawie rozwodowej?

Jak wygląda mediacja? Przebieg mediacji w sprawie rozwodowej

Data

Mediacja w sprawie rozwodowej może być prowadzona na każdym jej etapie – zarówno przed wniesieniem pozwu rozwodowego do sądu, jak i w czasie trwania sprawy rozwodowej. Mediacje mogą pomóc w rozwiązaniu spornych kwestii między stronami, co wiązać się będzie ze spokojniejszym i szybszym przebiegiem postępowania rozwodowego przed sądem.  

Jakie są etapy mediacji w sprawie rozwodu?

Na początek warto wiedzieć, jak będzie wyglądać po kolei przebieg mediacji w sprawie rozwodowej. Jakie są etapy mediacji w przypadku rozwodu?

  • Wydanie przez sąd postanowienia, w którym skierowano strony do mediacji. (aczkolwiek z mediacji można skorzystać także przed skierowaniem pozwu o rozwód do sądu).
  • Przesłanie postanowienia sądu do mediatora.
  • Kontakt (zazwyczaj telefoniczny) mediatora ze stronami w celu ustalenia terminu i miejsca spotkania.
  • Spotkanie mediacyjne rozpoczyna się od wyjaśnienia przez mediatora zasad i przebiegu mediacji.
  • Co do zasady mediacje to rozmowa stron w obecności mediatora, jednak mediator może także odbyć indywidualne rozmowy z każdą ze stron.
  • Mediacja może zakończyć się osiągnięciem porozumienia lub też nie. Jeżeli dojdzie do ugody, mediator przedstawia jej treść w protokole, który przekazuje do sądu. Jeżeli do ugody nie dojdzie, mediator wysyła informacje o tym do sądu.

Co dzieje się na sesji mediacji rozwodowej?

Mediacja to rozmowa, która ma doprowadzić do porozumienia stron. To jak wygląda sesja mediacji rozwodowej, zależy od kwestii spornych między stronami. Strony mogą wyrazić podczas sesji mediacyjnej swoje stanowiska i oczekiwania na neutralnym gruncie. Mediacja jest poufna, zatem to co dzieje się podczas mediacji rozwodowej, nie powinno zostać ujawnione. Przebieg mediacji, stanowiska i oceny wyrażane w toku mediacji nie będą miały wpływu na postępowanie sądowe.

Ważne! Mediacja może zakończyć się także częściowym porozumieniem, np. co do kontaktów z dzieckiem, wysokości alimentów. W zakresie, w którym nie udało się porozumieć sprawę, rozstrzygnie sąd.

Jak mediator prowadzi mediację w sprawie rozwodu?

Przede wszystkim mediator to osoba neutralna i bezstronna. Nie opowiada się on po żadnej ze stron, a jego zadanie sprowadza się do wysłuchania stron i pomocy im w wypracowaniu wspólnego rozwiązania. Rozmowa z bezstronną osobą często pomaga w oczyszczeniu atmosfery między stronami i ostudzeniu emocji.  Co robi mediator podczas mediacji w sprawie rozwodu? Mediator dba o równowagę proceduralną i emocjonalną wszystkich uczestników mediacji. Mediator ma wpływ na przebieg postępowania mediacyjnego, jednak należy podkreślić, że nie ocenia, nie poucza i nie decyduje za strony co do rozwiązań konfliktu.

Czy mediacja rozwodowa jest obowiązkowa?

Mediacja rozwodowa nie jest obowiązkowa. Nikt nie może zmusić Cię do mediacji. Warto wiedzieć, że dobrowolność mediacji ma zastosowanie na każdym etapie takiego postępowania. A zatem w każdym momencie można z mediacji zrezygnować.

Czy mediator może zaproponować rozwiązanie w sprawie rozwodu?

Co do zasady zatem mediator nie wskaże małżonkom konkretnego rozwiązania, a będzie pomagał w samodzielnym podjęciu decyzji przez strony. Mediator może wskazać pewne rozwiązania, jednak powinny być one jedynie skonkretyzowaniem oczekiwań stron.

Czy obie strony muszą być obecne podczas mediacji rozwodowej?

Mediacja nie może być przeprowadzona, gdy któryś z małżonków odmówi w niej udziału lub cofnie wyrażona zgodę. Często podczas mediacji obecni się także pełnomocnicy stron. Adwokat rozwód Warszawa może okazać się ogromną pomocą w sprawie rozwodowej i warto skorzystać z jego porady jeszcze przed wszczęciem sprawy rozwodowej, aby dowiedzieć się więcej o swojej sytuacji od strony prawnej.

Jakie dokumenty są potrzebne do mediacji w sprawie rozwodu?

Zadaniem mediatora nie jest osądzenie sprawy i wskazanie kto ma rację. Dlatego też zwykle mediator nie musi zapoznawać się z dokumentami i dowodami w sprawie. Czasami jednak (zwykle gdy konflikt jest wielowątkowy) mediator może poprosić o udostępnienie jakich dokumentów, aby zorientować się w okolicznościach sprawy i przyśpieszyć postępowanie mediacyjne. Na mediacje w sprawie rozwodu warto zabrać przede wszystkim o dowód tożsamości.

Jak długo trwa typowa sesja mediacji rozwodowej?

Sesja mediacyjna trwa zwykle około 1-2 godzin. Jeżeli tematy nie zostały wyczerpane, to wyznaczane są kolejne terminy sesji mediacyjnych. Zazwyczaj w sprawach rozwodowych odbywają się około 2-3 spotkanie mediacyjne. Mediacja nie powinna trwać dłużej niż trzy miesiące, jednak na zgodny wniosek stron sąd może przedłużyć czas mediacji. Warto pamiętać, że jeszcze strony uznają wcześniej, że nie dojdą do porozumienia, to mediacja może zakończyć się przed terminem wyznaczonym przez sąd.

Aby uzyskać rozwód, należy złożyć pozew do sądu. Nie ma innego sposobu. Mediacja jednak może znacznie przyśpieszyć sprawę sądową. W sprawach rozwodowych z pewnością warto skorzystać z pomocy prawnika, który przeprowadzi nas przez cały proces. Nasza kancelaria prawna Warszawa posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych. Zawsze przedstawiamy klientowi plusy i minusy danych rozwiązań i doradzamy, dbając o jego interesy. Przez lata braliśmy udział w wielu mediacjach i postępowaniach rozwodowych. 

Czytaj również: Rozwód z adwokatem w sądzie czy mediacja rozwodowa?