Adwokat rozwody Warszawa forum

Data

Adwokat rozwody Warszawa forum

Jak znaleźć najlepszego prawnika do rozwodów

Osoby, które zdecydowały się rozwiązać swoje małżeństwo często szukają pomocy w profesjonalnych kancelariach prawnych. Bez wątpienia jest to dobre rozwiązanie, ponieważ sprawy rozwodowe nie należą do najłatwiejszych, z uwagi na silne nacechowanie emocjonalne stron. Na forach prawnych można znaleźć wiele opinii o tym, ile kosztuje pomoc adwokata w sprawie rozwodowej. Jednak czy są one pomocne? Od czego zależy wynagrodzenie adwokata? Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie rozwodowej? Poniżej uzyskasz odpowiedź.

Sprawdź: Adwokat rozwód Warszawa

Rozwód – przesłanki

Sąd wyda orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa w sytuacji zaistnienia pozytywnych przesłanek rozwodowych. Rozwód może zostać orzeczony, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia. Zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oznacza, iż przestała istnieć co najmniej jedna z zasadniczych więzi takiego związku:

  • uczuciowa,
  • fizyczna,
  • gospodarcza.

Zupełny rozkład życia małżeńskiego musi mieć charakter trwały. Nie może istnieć jakiekolwiek realne prawdopodobieństwo, że strony powrócą do dawnego modelu współżycia. Za trwały rozkład pożycia można uznać przynajmniej kilkumiesięczną separację.

Rozwód – etapy

Rozwód to postępowanie, w wyniku którego małżeństwo zostaje oficjalnie rozwiązane, a małżonkowie przestają być prawnie ze sobą związani. Etapy rozwodu są następujące:

  1. złożenie pozwu o rozwód – jedna ze stron składa pozew o rozwód we właściwym sądzie, którym jest sąd okręgowy właściwy dla ostatniego wspólnego zamieszkania małżonków,
  2. przesłanie odpisu pozwu drugiej stronie – pozwany lub pozwana zostaje powiadomiony o złożeniu pozwu o rozwód i ma prawo udzielić na niego odpowiedzi,
  3. rozprawa rozwodowa,
  4. wydanie wyroku rozwodowego – po zakończeniu procesu sąd wydaje orzeczenie o rozwiązaniu małżeństwa stron.

Ile kosztuje wynajęcie adwokata w sprawie rozwodowej?

Nie ma jednej z góry określonej kwoty wynagrodzenia za prowadzenie przez adwokata lub radcę prawnego sprawy rozwodowej. Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika zależy przede wszystkim od stopnia skomplikowania sprawy oraz nakładu pracy.

W przypadku sprawy o rozwód bez orzekania o winie, gdzie małżonkowie nie mają wspólnych małoletnich dzieci, wynagrodzenie adwokata lub radcy prawnego najczęściej kształtuje się w wysokości około kilku tysięcy złotych netto, a wynagrodzenie za stawiennictwo na rozprawie, z reguły waha się między 400,00 zł, a 500,00 zł netto.

Z kolei w przypadku sprawy rozwodowej z orzeczeniem o winie koszt adwokata lub radcy prawnego będzie znacznie wyższy. Spowodowane jest to faktem, że sprawy z orzeczeniem o winie są bardziej złożone i trwają znacznie dłużej. W toku procesu najczęściej rozstrzygane są kwestie alimentów na dzieci, małżonka oraz ustalane są kontakty z dziećmi. Najczęściej spotykanym modelem wynagrodzenia stosowanym w sprawach o rozwód z orzeczeniem o winie jest model półrocznych abonamentów. W ramach abonamentu opłacanego przez klienta raz na pół roku, otrzymuje on kompleksową obsługę swojej sprawy w tym okresie.

Czy warto wziąć adwokata do rozwodu?

Rozwód może być trudnym i emocjonalnie wymagającym procesem dla wszystkich zaangażowanych stron. Sprawy rozwodowe nie należą do najłatwiejszych, w szczególności dla małżonków oraz ich dzieci.

Postępowania rozwodowe wiążą się ze sporym stresem dla małżonków, bowiem na rozprawie omawiane są najwrażliwsze sfery życia prywatnego małżonków. W celu sprawnego przejścia przez ten trudny dla małżonków okres warto skorzystać z profesjonalnej pomocy adwokata lub radcy prawnego, który z opanowaniem podejdzie do sprawy.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze najlepszego prawnika do rozwodu?

Profesjonalny adwokat lub radca prawny powinien posiadać wiedzę, umiejętność oraz doświadczenie gwarantujące sprawne przeprowadzenie rozwodu. Przy wyborze najlepszego prawnika do rozwodu warto zwrócić uwagę na powyższe aspekty. Profesjonalny prawnik udzieli porad prawnych oraz będzie cennym wsparciem na sali rozwodowej, gdzie często małżonkowie dają się wyprowadzić z równowagi. Skorzystaj z usług doświadczonej kancelarii prawnej Homines. 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.