Czy w Polsce możliwy jest rozwód online?

Data

Czy w Polsce możliwy jest rozwód online?

Postępowania rozwodowe należą do tej grupy spraw sądowych, których każdy wolałby uniknąć. Gdy jednak rozwód staje się konieczny generuje on zrozumiały stres u małżonków, nic więc dziwnego, że szukają oni sposobu na ułatwienie sobie przejścia przez, nieraz skomplikowany, proces rozwodowy. 

Jednym z dobrych rozwiązań jest skorzystanie z pomocy – adwokat rozwód Warszawa wspomoże w trudnych zawiłościach sprawy rozwodowej, a jego doświadczenie niejednokrotnie przyczynić się może do wygrania procesu rozwodowego.

Sporo osób chce przede wszystkim uniknąć stresu związanego z obecnością w sądzie. Nie dziwi więc, że coraz więcej osób zadaje pytanie o rozwód online w Polsce. Czy można złożyć pozew o rozwód online w Polsce? Czy istnieje elektroniczna procedura rozwodowa w Polsce? Jak wygląda procedura rozwodowa przez Internet w Polsce? Co kryje się pod pojęciem rozwód zdalny a wymogi prawne w Polsce?

Czy istnieje możliwość złożenia pozwu o rozwód online w Polsce?

W polskim porządku prawnym wyróżniamy tak zwane elektroniczne postępowanie upominawcze. Jest to szczególna, mocno uproszczona forma postępowania sądowego, w której sprawy rozpoznaje tzw. e-sąd. W ramach tego postępowania cały pozew składany jest online, a dowody nie są załączane do pozwu, ale jedynie opisywane w rubrykach specjalnego formularza online. Sprawy rozpoznawane przez e-sąd z reguły trwają znacznie krócej – nakaz zapłaty wydawany jest nawet po ok. 3-4 tygodniach.

Czy jednak w ramach elektronicznego postępowania upominawczego możemy rozpoznać także sprawy rozwodowe? Innymi słowy, czy Polska wprowadziła elektroniczny system rozwodowy? Wszyscy, którzy liczyli na uproszczony rozwód online w Polsce na pewno się rozczarują, ale postępowanie o rozwód nie może być rozpoznawane przez e-sąd. W elektronicznym postępowaniu upominawczym dochodzić można bowiem wyłącznie roszczeń pieniężnych. Oznacza to, że sprawy z zakresu prawa rodzinnego rozstrzygane mogą być tylko w ramach tradycyjnego postępowania sądowego.

Jakie są wymogi i ograniczenia związane z rozwodem online w Polsce?

Jak zostało już wskazane rozwód zawsze rozpoznawany jest w tradycyjnym trybie. Jedynym elementem sprawy rozwodowej, który wiąże się z rozpoznaniem postępowania online jest możliwość udziału w rozprawie zdalnej. Przepisy wprowadzające taką możliwość uchwalone zostały na czas pandemii COVID-19, ale do dzisiaj wykorzystywane są przez sądy. Trzeba jednak pamiętać, że ostateczna decyzja w przedmiocie wyznaczenia tzw. e-rozprawy zawsze należy do sądu. W praktyce e-rozprawa nie różni się zasadniczo od tej tradycyjnej, z tą różnicą, że strony/pełnomocnicy/świadkowie biorą udział zdalnie, łącząc się z sądem za pomocą aplikacji mobilnych i urządzeń wyposażonych w kamerę oraz mikrofon.

Postępowania rozwodowe nie należą do najprostszych, często związane są z rozstrzygnięciem skomplikowanego stanu prawnego. Nie może więc dziwić, że ustawodawca nie zdecydował się na rozwód online w Polsce. Osoby, które obawiają się, że nie sprostają trudom tradycyjnego procesu sądowego zawsze, mogą zwrócić się o pomoc do profesjonalistów. Kancelaria prawna Warszawa kompleksowo obsłuży sprawę rozwodową.

Czy elektroniczny rozwód w Polsce jest tak samo ważny jak tradycyjny?

Polskie przepisy prawa przewidują jeden rodzaj procedury rozwodowej – postępowanie rozwodowe, zgodne z wymogami KPC, którego zwieńczeniem jest wydanie wyroku rozwodowego. Fakt, że w ramach postępowania rozwodowego (i każdego innego) sąd ma prawo umożliwić udział w rozprawie w ramach wideokonferencji nie wpływa jeszcze na to, że w Polsce wyróżniamy odrębny rodzaj postępowania jak np. elektroniczna procedura rozwodowa w Polsce. Każda sprawa rozwodowa kończy się wydaniem wyroku, który jest tak samo ważny niezależnie od tego, czy rozprawy przeprowadzone zostały w trybie online, czy stacjonarnym.

Czy rozwód online w Polsce jest szybszy i wygodniejszy niż tradycyjna procedura rozwodowa?

Jak zostało już wskazane procedura rozwodu przez Internet w Polsce, w praktyce sprowadza się do możliwości przeprowadzenia rozpraw online. Oznacza to, że w pozostałym zakresie sprawa rozwodowa przeprowadzana jest w sposób tradycyjny, w szczególności wszystkie pisma stron wysyłane są listownie. Również na termin rozprawy online czeka się tyle samo co na rozprawę stacjonarną.

W praktyce więc możliwość przeprowadzenia rozwodu zdalnie w Polsce ma bardzo ograniczony charakter. Prowadzi to do tego, że rozwód online w Polsce jest w istocie rozwodem przeprowadzanym w tradycyjnym trybie, ciężko więc mówić w tym zakresie o innych, niż wynikające z możliwości uczestnictwa w rozprawie zdalnej, korzyściach. Korzyści i ograniczenia rozwodu online w polskim systemie prawnym w praktyce więc nie występują, gdyż nie istnieje odrębna procedura rozwodowa online.

Czytaj również: Z jakiego powodu można wziąć rozwód?

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.