rozwód - kancelaria-homines

Ile kosztuje rozwód w 2024 roku?

Data

Ile kosztuje pozew rozwodowy 2024?

Rozstanie z małżonkiem to zakończenie jednego rozdziału, ale przede wszystkim otwarcie nowego rozdziału w życiu. Dlatego mimo trudnych emocji, warto odpowiednio się do tego przygotować i dopilnować, aby uregulować wszelkie sprawy związane z rozstaniem w sposób jasny oraz nas satysfakcjonujący. Stąd też zdecydowana większość rozwodzących się małżonków decyduje się zwrócić o pomoc prawną. Ile obecnie kosztuje rozwód? Poznaj odpowiedzi na pytania w kwestii kosztów związanych z rozwodem.

Skorzystaj z oferty: Adwokat rozwód Warszawa w celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej z zakresu prawa rodzinnego.

Jaki jest koszt rozwodu w 2024 roku?

Warto pamiętać, że każdy rozwód jest inny, a skomplikowanie i emocjonalna trudność procesu mogą się różnić w zależności od okoliczności. Okoliczności te mają wpływ na wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika, ale także poniekąd na koszty sądowe. Im dłuższe postępowanie sądowe tym zazwyczaj wiąże się ono z większą liczbą dowodów do przeprowadzenia przez sąd. Osoby, które decydują się na rozwód i powinni liczyć się z takimi kosztami jak:.

  • Koszty sądowe;
  • Koszty obsługi prawnej (w przypadku chęci posiadania profesjonalnego pełnomocnika).

Koszty sądowe w sprawie o rozwód  

W skład kosztów sądowych składa się przede wszystkim opłata od pozwu rozwodowego. W trakcie sprawy sądowej mogą pojawić się także inne dodatkowe koszty, jak koszty sporządzenia opinii przez biegłych, koszty kuratora czy koszty związane ze stawiennictwem świadków na rozprawie. W sprawie mogą pojawić się również koszty takie jak opłata od wniosku o udzielenie zabezpieczenia na czas procesu czy opłata od wniosku o uzasadnienie.

 Jeżeli strona jest zastępowania przez profesjonalnego pełnomocnika, powinna także uiścić opłatę skarbową. Warto zaznaczyć, że jeżeli strona nie jest w stanie uiścić kosztów sądowych, może się starać o zwolnienie z nich przez sąd. Sąd zwolni stronę z kosztów sądowych, jeżeli ta wykaże, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Koszty prawnika w sprawie o rozwód

Koszty prawnika mogą znacznie się różnić w zależności od wielu czynników. Każda sprawa powinna być indywidualnie analizowana. Dlatego też zadaniem niemożliwym jest wskazanie konkretnej kwoty wynagrodzenia za poprowadzenie sprawy o rozwód. Warto podkreślić, że w postępowaniu rozwodowym sąd niekoniecznie orzeka o samym rozwodzie. Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci to w wyroku rozwodowym, może pojawić się kwestia alimentów na dzieci, wykonywanie władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania dzieci czy kontaktów z rodzicami.

Jeżeli małżonkowie są zgodni w kwestii rozwodu i kwestiach związanych z dziećmi to całe postępowanie powinno przebiec szybko i być mniej kosztowne aniżeli w przypadku sprawy, gdzie między Stronami istnieje silny konflikt. Zdarza się, że rozwody trwają po 5-6 lat, dlatego też zasadna wydaje się wyższa stawka pełnomocnika w przypadku wielowątkowości sprawy.

Kancelarie oferują różne rodzaje rozliczeń w sprawach rozwodowych. Najczęściej praktykowane jest wynagrodzenie ustalane z góry za poprowadzenie sprawy, które jest niezależne od ilość podjętych działań. Istnieje jednak możliwość rozliczenia godzinowego czy za podjęte czynności w sprawie (sporządzone pisma, rozprawy itp.), Koszt poprowadzenia sprawy rozwodowej rozpoczyna się zazwyczaj od kilku tysięcy złotych, zaś koszt godziny pracy adwokata czy pojedynczego stawiennictwa na rozprawie to kilkaset złotych.

Rozliczenie kosztów po wyroku

Warto wskazać, że o kosztach procesu sąd rozstrzygnie kończąc sprawę tj. wydając wyrok. Jeżeli sprawa zakończy się wyrokiem bez orzekania o winie, sąd zwróci stronie, która wniosła pozew połowę opłaty. Natomiast drugi małżonek będzie zobowiązany do zwrotu małżonkowie wnoszącemu pozew połowy poniesionego kosztu. Jeśli natomiast orzeczono rozwód z wyłącznej winy jednego małżonka, to ten te małżonek zostanie obciążony kosztami.

Biorąc pod uwagę, zawiłości prawne, jak również to, że dzięki pomocy adwokata czy radcy prawnego zwiększają się szanse na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku sprawy, warto rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej kancelarii prawnej Homines