ile trwa upadłość konsumencka

Ile trwa upadłość konsumencka?

Data

Upadłość konsumencka – najważniejsze informacje

Upadłość konsumencka to temat-rzeka, a odpowiedź na pytanie, jak długo może ona potrwać, jest typowo prawnicza: to zależy. I choć prawnicy zdecydowanie nadużywają tego sformułowania, to tym razem naprawdę nie sposób użyć innego. Wiemy jednak, że taka informacja niewiele wnosi i praktycznie niczego nie rozwiązuje. Z tego powodu poniżej nakreślamy, ile trwa upadłość konsumencka (lub raczej: ile może potrwać), bazując na kilku zmiennych, które trzeba wziąć pod uwagę.

Sprawdź również: Adwokat rozwód Warszawa 

Ile trwa upadłość konsumencka? Podstawowe informacje

W jednym z poprzednich wpisów wyjaśnialiśmy już dokładnie, na czym polega taka upadłość, jakie są jej skutki i jak przebiega. Przypomnijmy jednak, jakie są jej etapy. Mają one bowiem kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o odpowiedź na postawione w tytule pytanie, ile trwa upadłość konsumencka.

Jak zatem przebiega ten proces?

  1. Po pierwsze, trzeba złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.
  2. Po drugie, właściwy sąd musi tę upadłość ogłosić.
  3. Następnie konieczne jest ustalenie planu spłaty wierzycieli (co do zasady) – to także zadanie sądu.
  4. Końcowym etapem – jak można się domyślić – jest wykonanie ww. planu spłaty, jeśli takowy został ustalony.

Wspomniane stadia stanowią podstawę do ustalenia czasowych widełek upadłości konsumenckiej. Muszą jednak Państwo pamiętać, że podane niżej wyliczenia są jedynie szacunkowe. Do sytuacji każdego dłużnika trzeba podejść indywidualnie. Opierając się jednak na dotychczasowym doświadczeniu, możemy stwierdzić, że…

Etap 1. zależy od dłużnika.

Do złożenia wniosku o upadłość konsumencką może prowadzić długa droga. W końcu najtrudniej przyznać przed samym sobą, że doszło się do przysłowiowej „ściany” i potrzebna jest pomoc. Nie inaczej jest w tym przypadku. Z tego względu czas trwania tej wstępnej fazy upadłości jest zależny tylko i wyłącznie od dłużnika (ewentualnie od prawnika, do którego dłużnik zdecyduje się udać z prośbą o sporządzenie wniosku). Może się okazać, że będzie to etap najdłuższy ze wszystkich. Warto mieć na uwadze, że odwlekanie złożenia ww. wniosku tylko pogarsza sytuację, a kolejne pożyczki zaciągnięte na spłatę innych długów stają się z czasem ciężarami nie do udźwignięcia.

Etap 2. trwa około 2 miesiące.

Choć wspomniany termin 2-miesięczny jest czysto instrukcyjny (czyli nie wiąże bezwzględnie, a raczej wskazuje, ile maksymalnie czasu powinno zająć ogłoszenie upadłości od chwili złożenia wniosku), to sądy raczej starają się go przestrzegać.

Sytuację zadłużonych zdecydowanie poprawiła nowelizacja przepisów dot. upadłości konsumenckiej. Od 2020 roku nie muszą one już bowiem badać, czy upadłość jest efektem umyślnego działania lub rażącego niedbalstwa. Przed wprowadzeniem zmian w tym zakresie zbadanie tych okoliczności zajmowało sporo czasu i dodatkowo przedłużało postępowania upadłościowe.

Etap 3. może zająć od pół roku do nawet kilku lat.

Czas potrzebny na ustalenie planu spłaty wierzycieli zależy w głównej mierze od tego, jak duży jest majątek dłużnika oraz jaki ma on charakter. Dodatkowo na tę fazę postępowania upadłościowego wpływa też ilość wierzycieli. Nie można też pominąć stopnia zaangażowania syndyka w działania poprzedzające ustalenie przez sąd planu spłat.

Syndyk musi bowiem m.in. ustalić listę osób, u których upadły jest zadłużony. Konieczne jest także przygotowanie spisu jego majątku (jeśli taki posiada), a także jego spieniężenie. Dopiero potem sąd przystępuje do ustalenia planu spłat.

Podsumowując, można stwierdzić, że im większy majątek dłużnika lub obszerniejsza lista wierzycieli, tym opisywane stadium postępowania będzie dłuższe. Z naszego doświadczenia wynika, że zajmuje ono około od pół roku do nawet kilku lat.

Etap 4. zajmuje od kilku miesięcy do 7 lat.

Co do zasady sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli na maksymalnie 36 miesięcy (3 lata). Jest to jednak górna granica – wszystko zależy od możliwości finansowych upadłego. Skąd zatem wspomniane wyżej 7 lat? Od reguły 36 miesięcy istnieje wyjątek. Jeśli dłużnik zadłużył się z winy umyślnej lub przez rażące niedbalstwo, sąd może ustalić plan spłaty na okres od 3 do nawet 7 lat. 

Warto dodać jednak, że nie jest to obowiązkowa faza postępowania. W przypadku trwałej niezdolności upadłego do regulowania należności sąd może umorzyć wszystkie jego długi. Jeśli natomiast upadły jest czasowo niezdolny do spłacania wierzycieli, możliwe jest umorzenie długów pod warunkiem, że w ciągu 5 lat nikt (tzn. dłużnik ani jego wierzyciele) nie złoży wniosku o ustalenie planu spłaty. Jeśli taki wniosek się nie pojawi, po 5 latach następuje definitywne umorzenie długów.

Podsumowanie. Ile trwa upadłość konsumencka?

Reasumując, trzeba stwierdzić, że upadłość konsumencka może trwać od niespełna roku do kilku lat. Wszystko zależy od ww. etapów postępowania. Niebagatelny wpływ na nią ma postawa zadłużonego, zaangażowanie syndyka czy zachowania wierzycieli (którzy składając w trakcie postępowania środki zaskarżenia, mogą dodatkowo je przedłużyć).

Nie bez znaczenia pozostaje też ilość wierzycieli i wielkość majątku upadłego. Jeśli potrzebują Państwo pomocy przy upadłości konsumenckiej, chętnie pomożemy!