upadłość konsumencka - kancelaria homines

Upadłość Konsumencka – na czym polega?

Data

Upadłość konsumencka – czym jest i jak ją zgłosić?

Wiele osób stara się za wszelką cenę uniknąć ogłoszenia upadłości. Zaciąga kolejne szybkie pożyczki, które zamiast poprawić sytuację, tylko pogłębiają spiralę zadłużeń. Ale czy rzeczywiście jest się czego obawiać? Najlepiej odpowiedzieć na to pytanie, wyjaśniając, na czym polega upadłość konsumencka.

Sprawdź również: Adwokat rozwód Warszawa

Co oznacza ogłoszenie upadłości konsumenckiej?

Upadłość konsumencka to proces, który ma umożliwić oddłużenie. Prawdopodobnie znajdują się Państwo na etapie, na którym jednoczesna spłata rat i zaspokajanie bieżących potrzeb okazuje się niewykonalne. Odsetki więc narastają i dług się powiększa.

I tu właśnie wkracza upadłość konsumencka. Jej głównym celem jest oddłużenie konsumentów. Oznacza to, że warunki spłaty zostaną dostosowane do Państwa sytuacji i możliwości finansowych.  Nie chodzi więc o uregulowanie całego długu za wszelką cenę, ale o zapewnienie realnej szansy odzyskania finansowej wolności.

Co dzieje się po ogłoszeniu upadłości, czyli najważniejsze skutki

W momencie ogłoszenia upadłości Państwa majątek stanie się tzw. masą upadłości zarządzaną przez syndyka. Co więcej, obejmie ona również dotychczasowy ewentualny majątek wspólny  oraz spadek odziedziczony w trakcie postępowania upadłościowego. Nie będą też mogli Państwo zawierać umów, które pogarszałyby sytuację finansową.

Czy warto ogłosić upadłość konsumencką?

Wszystkie wymienione wyżej skutki ogłoszenia upadłości mogą brzmieć zniechęcająco. Trzeba jednak dodać, że taka decyzja pociąga za sobą również korzystne zmiany.

Najważniejsza z nich to realna możliwość spłaty zobowiązań. Sąd ustali plan spłaty, czyli harmonogram regulowania zadłużeń. Dostosowany jest on zawsze do możliwości finansowych konsumenta. Co więcej, obejmie stosunkowo krótki okres: do 36 miesięcy. Tylko w wyjątkowych przypadkach czas ten może wydłużyć się do maksymalnie 7 lat.

Będą więc Państwo w stanie pomniejszać dług. Sprawę dodatkowo ułatwi fakt, że w czasie upadłości nie będzie możliwości naliczania dalszych odsetek. Zawieszeniu ulegną też dotychczasowe postępowania sądowe i egzekucyjne, a kolejne nie będą wszczynane. Po zrealizowaniu planu spłaty pozostała część długów zostanie natomiast umorzona.

Jak przebiega proces upadłości?

Jak w takim razie rozpocząć proces oddłużania? Pierwszym krokiem będzie złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Sąd zbada, czy został sporządzony prawidłowo i przez osobę do tego uprawnioną. (Kto może złożyć wniosek w postępowaniu upadłościowym wyjaśniliśmy już w poprzednim wpisie).

Jeśli wszystkie wymogi przewidziane przez przepisy zostaną spełnione, sąd wyda postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Wtedy rozpocznie się tzw. właściwe postępowanie upadłościowe. To moment ustalania przyczyn upadłości (będą mieć wpływ na warunki spłaty długów), sporządzenia listy wierzycieli i spieniężenia masy upadłości przez syndyka w celu spłaty zadłużeń i pokrycia kosztów postępowania.

Po kilku latach realizacji planu spłaty pozostałe długi zostaną umorzone. Na zakończenie warto jeszcze dodać, że w pewnych przypadkach sąd w ogóle nie będzie ustalać planu spłaty, ale od razu umorzy zobowiązania. Stanie się tak, gdy uzna, że są Państwo stale lub przejściowo niezdolni do regulowania jakichkolwiek długów.