Kto może złożyć wniosek w postępowaniu upadłościowym?

Data

upadłość konsumencka

Wniosek o ogłoszenie upadłości – kto może go złożyć?

Zacznijmy od początku. Pojęcie upadłości konsumenckiej. Jej zasady są uregulowane w ustawie Prawo Upadłościowe z dnia 28 lutego 2003 roku. Nie od razu w ustawie znalazły się zapisy umożliwiające redukcję lub umorzenie zobowiązań osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. Te znalazły miejsce w polskim porządku prawnym sześć lat od uchwalenia wspomnianej ustawy. Tyle może historii, bo to jednak teraźniejszość interesuje wszystkich nas najbardziej.

Zajmiemy się dziś tym kto w jakich okolicznościach może złożyć wniosek w postępowaniu upadłościowym. Przede wszystkim upadłość ogłasza się wobec dłużnika, który stał się niewypłacalny czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Według zapisów ustawy domniemywa się, że dłużnik utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych, jeżeli opóźnienie w ich wykonaniu przekracza trzy miesiące.

Sprawdź również: Ile trwa upadłość konsumencka?

Z praktyki wiadomo, że właściwie każdy rozważający złożenie wniosku o upadłość konsumencką, zaprzestał regulowanie zobowiązań dużo wcześniej. Wiele osób, nawet latami, stara się lawirować w celu „utrzymania się” na powierzchni i spłacania jednych zobowiązań zaciągając kolejne. Jest to najgorsze rozwiązanie z możliwych. Sąd bowiem może uznać, że dłużnik doprowadził do swej niewypłacalności lub istotnie zwiększył jej stopień wskutek rażącego niedbalstwa, a spłata jednych zobowiązań poprzez zaciąganie kolejnych za takowe działanie może zostać uznane.

Na szczęście znowu do głosu przychodzi praktyka dnia codziennego. Gdyby bowiem Sądy bardzo restrykcyjnie podchodziły do tego przepisu to zdecydowana większość, żeby nie powiedzieć wszystkie wnioski o upadłość zostałyby oddalone. Wielu zadłużonych popada w spiralę długów właśnie przez spłacanie jednych zobowiązań kolejnymi. Należy tego bezwzględnie unikać, ale nie powinna to być przesłanka dyskwalifikująca wniosek.

Najistotniejsze, Drodzy Państwo, jest w tym wypadku działanie polegające na jak najwcześniejszej reakcji. Jeśli już w takowe beznadziejne zadłużenie popadliśmy, zamiast brnąć w nie dalej, odetnijmy je jedyną prawidłową decyzją, którą dał nam ustawodawca, rozpoczynając życie bez długów.

Zdjęcie dla przyciągnięcia uwagi 😊Poza tym przedstawia sytuację na chwilę przed ogromnym bólem. Ten jednak po chwili przejdzie. Podobnie jak proces upadłości.

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.