Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Kiedy można złożyć pozew o rozwód?

Data

Rozwód jest często trudnym i stresującym doświadczeniem, a sama decyzja o rozwodzie również nie należy do najłatwiejszych jakie muszą podjąć małżonkowie. Sytuacja małżonków podczas rozwodu jest skomplikowana i wieloaspektowa, obejmująca zarówno kwestie prawne, jak i emocjonalne. Kiedy można złożyć pozew o rozwód? Jakie są warunki składania pozwu o rozwód?

Kiedy złożyć pozew o rozwód?

Kiedy można złożyć pozew o rozwód w Polsce? Pozew o rozwód można złożyć w sytuacji, gdy między małżonkami doszło do zupełnego i trwałego rozpadu pożycia.

Pozew o rozwód może zostać złożony w przypadku, gdy:

między małżonkami zachodzi niezgodność charakterów,

nastąpiła zdrada, niewierności jednego z małżonków,

wystąpiła przemoc domowa,

jeden z małżonków jest uzależniony,

jeden z małżonków zaniedbuje obowiązki małżeńskie.

Warunki złożenia pozwu o rozwód

Jakie są warunki składania pozwu o rozwód? Warunkiem złożenia pozwu o rozwód jest spełnienie łącznie dwóch przesłanek, mianowicie wykazania, że nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego.

Małżonków łączą trzy więzi:

• uczuciowa (emocjonalna),

• fizyczna,

• gospodarcza.

W momencie ustania powyższych więzi dochodzi do zupełnego rozpadu pożycia małżeńskiego.

Drugim warunkiem rozwodu jest trwałość rozpadu pożycia małżeńskiego. Nie jest w przepisach określona długość okresu trwania rozpadu, który determinowałby orzeczenie rozwodu. Z praktycznego punktu widzenia im dłużej trwa rozpad pożycia małżeńskiego,  tym większe prawdopodobieństwo, że ma on charakter trwały.

Procedura składania pozwu o rozwód

Co zrobić, jeśli chcę złożyć pozew o rozwód? Jeżeli chcesz skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej w przygotowaniu i złożeniu pozwu o rozwód,  warto udać się do kancelarii prawnej. Kancelaria prawna Warszawa posiada bogate doświadczenia w sprawach rozwodowych. Adwokat rozwód Warszawa na wstępie przeanalizuje  spełnienie przesłanek orzeczenia rozwodu, a następnie pomoże przejść przez cały proces sądowy, który jest zazwyczaj bardzo stresujący dla małżonków.

Jakie są wymagane dokumenty do złożenia pozwu o rozwód? Do złożenia pozwu wymagane są takie dokumenty jak:

odpis aktu małżeństwa,

jeżeli małżeństwo posiada małoletnie dzieci to ich akty urodzenia,

potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu lub wniosek o zwolnienie z kosztów sądowych wraz z oświadczeniem o stanie majątkowym.

Dokumenty te powinny zostać załączone w oryginale do pozwu. Akt małżeństwa oraz akty urodzenia można otrzymać odpłatnie w Urzędzie Stanu Cywilnego.

Jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci do pozwu, należy załączyć kopię dokumentu PIT-11 za poprzedni rok oraz zaświadczenie o zarobkach za okres ostatnich sześciu miesięcy. Do pozwu należy również dołączyć umowę majątkową małżeńską, jeżeli była zawierana.

Do pozwu można dołączyć również inne dokumenty, które będą pomocne w udowodnieniu konkretnego faktu.

Pozew składa się do Sądu Okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu.

Opłata sądowa przy składaniu pozwu wynosi 600 zł. W przypadku orzeczenia rozwodu bez orzekania o winie sąd z urzędu zwraca powodowi 300 zł oraz nakazuje zwrot 150 zł od pozwanego małżonka. Na skutek złożonego pozwu, sąd przeprowadza postępowanie, w trakcie którego bada przyczyny rozwodu oraz kwestie związane z opieką nad dziećmi, alimentami, jeżeli małżonkowie posiadają małoletnie dzieci. Postępowanie kończy się wyrokiem, w którym sąd podejmuje decyzje o rozwodzie.

Terminy składania pozwu o rozwód

Czy istnieją określone terminy składania pozwu o rozwód? Nie ma określonych terminów na złożenie pozwu o rozwód. Decyzja ta zależy od małżonka lub małżonków wspólnie i może zostać podjęta w każdym czasie, gdy nastąpił zupełny i trwały rozpad pożycia małżeńskiego, a małżonkowie nie widzą już szans na odbudowanie relacji.

Sytuacje wymagające złożenia pozwu o rozwód

Do sytuacji wymagających złożenia pozwu o rozwód można zaliczyć chęć zawarcia nowego małżeństwa. Bez prawomocnego orzeczenia rozwodu nie można zawrzeć kolejnego formalnego związku.

Inną sytuacją wymagającą złożenia pozwu o rozwód może być chęć uwolnienia się od toksycznego i agresywnego małżonka. Orzeczenie rozwodu pozwala rozpocząć nowy okres w życiu.

Czytaj również: Czy można wycofać pozew o rozwód?