Czy można wycofać pozew o rozwód?

Data

Czy można wycofać pozew o rozwód

Decyzja dotycząca rozwiązania małżeństwa powinna być dobrze przemyślana. Czasem zdarzają się jednak sytuacje kiedy jeden z małżonków pod wpływem emocji skieruje pozew o rozwód do sądu, a następnie małżonkowie się pogodzą i dojdą do porozumienia, że jednak chcą dalej kontynuować małżeństwo. Czy można anulować pozew o rozwód?

Wycofanie pozwu rozwodowego a przepisy prawa

Zgodnie z art. 203 Kodeksu postępowania cywilnego pozew może być cofnięty bez zezwolenia pozwanego aż do rozpoczęcia rozprawy. Pozew cofnięty nie wywołuje żadnych skutków, jakie ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa. Gdy skuteczność cofnięcia pozwu zależy od zgody pozwanego, niezłożenie przez niego oświadczenia w tym przedmiocie w terminie 14 dni uważa się za wyrażenie zgody.

Do czasu rozpoczęcia rozprawy rozwodowej małżonek, który wniósł pozew o rozwód (powód) może cofnąć pozew o rozwód bez zgody pozwanego małżonka. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy pozwany do czasu rozprawy o rozwód otrzyma odpis pozwu rozwodowego i wniesie odpowiedź na pozew, w której będzie żądał rozwiązania małżeństwa przez rozwód. W takiej sytuacji bez jego zgody nie będzie możliwie skuteczne cofnięcie pozwu o rozwód przez małżonka będącego stroną powodową. Kancelaria prawna Warszawa oferuje profesjonalne wsparcie prawne w sprawach rodzinnych. Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Ile trwa wycofanie pozwu rozwodowego?

Wycofanie pozwu rozwodowego trwa w zależności od tego czy pozwany musi wyrazić zgodę czy nie, od miesiąca do kilku miesięcy. Wszystko zależy od tego jak szybko sąd podejmie działania w sprawie.

Jeżeli nie ma konieczności wyrażenia zgody przez pozwanego małżonka na cofnięcie pozwu o rozwód złożone na piśmie, przewodniczący odwołuje wyznaczoną rozprawę i zawiadamia pozwanego małżonka o cofnięciu pozwu rozwodowego.

W sytuacji, gdy zgoda pozwanego małżonka jest konieczna, przewodniczący wzywa go do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na cofnięcie pozwu o rozwód. Niezłożenie przez pozwanego małżonka oświadczenia w tym przedmiocie w terminie wyznaczonym przez sąd – 14 dni, uważa się za wyrażenie zgody na cofnięcie pozwu o rozwód przez małżonka będącego stroną powodową postępowania w sądzie.

Czytaj również: Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Ile kosztuje wycofanie pozwu o rozwód?

Czy po wycofaniu pozwu rozwodowego sąd zwraca koszty? To zależy, na jakim etapie postępowania dojdzie do cofnięcia pozwu o rozwód. Jeżeli:

  • pozew o rozwód cofnięto przed wysłaniem odpisu pozwu pozwanemu małżonkowi – sąd  z urzędu zwraca powodowi całą uiszczoną opłatę sądową od pozwu o rozwód, pomniejszając ją o opłatę minimalną w wysokości 30,00 zł;
  • pozew o rozwód cofnięto przed rozpoczęciem posiedzenia, na które sprawa została skierowana, ale po wysłaniu odpisu pozwu pozwanemu małżonkowi – sąd z urzędu zwraca stronie powodowej połowę uiszczonej opłaty od pozwu o rozwód;
  • pozew o rozwód cofnięto na skutek pojednania się stron przed sądem I instancji – sąd z urzędu zwraca stronie całą uiszczoną opłatę od pozwu o rozwód;
  • pozew o rozwód cofnięto na skutek pojednania się stron – sąd z urzędu zwraca się połowę uiszczonej opłaty od apelacji na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Wycofanie pozwu o rozwód – gdzie złożyć wniosek?

Wycofanie pozwu o rozwód może odbyć się:

  • pisemnie – pismo zawierające wniosek o wycofanie pozwu rozwodowego składa się do sądu, który prowadzi sprawę, przed wyznaczonym terminem rozprawy. Pismo można złożyć osobiście w sądzie, w Biurze Podawczym lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej listem poleconym,
  • ustnie – oświadczenie ustne należy złożyć na samym początku rozprawy, tj. bezpośrednio po wywołaniu sprawy i sprawdzeniu obecności.

Jeżeli szukasz pomocy doświadczonego prawnika specjalizującego się w zakresie prawa rodzinnego, skontaktuj się z naszą kancelarią. Adwokat prawo rodzinne Warszawa pomoże nie tylko w wycofaniu pozwu o rozwód, ale również w złożeniu pozwu o rozwód, separację, alimenty, podział majątku, ustalenie miejsca zamieszkania małoletnich dzieci, ustalanie kontaktów z dziećmi czy również adopcje.

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.