Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu

Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

Data

Odmowa rozwodu przez sąd – kiedy jest możliwa?

Decydując się na rozwód często któryś z małżonków zaczyna zastanawiać się nad tym czy jest możliwe, że sąd nie orzeknie rozwodu. Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Sąd w pewnych sytuacjach może nie dać małżonkom rozwodu. Warto wiedzieć, w jakich sytuacjach może mieć to miejsce.

Kiedy sąd nie da małżonkom rozwodu?

Co do zasady sąd orzeka rozwód jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że małżonków nie łączą już więzi ani fizyczne, ani uczuciowe, ani gospodarcze. Jednakże mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia rozwód nie jest dopuszczalny w niektórych sytuacjach, które określane są negatywnymi przesłankami orzeczenia rozwodu. Sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli:

  • wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków;
  • z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego;
  • żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Sąd w pierwszej kolejności musi zatem zbadać czy nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, a dopiero później sprawdzić, czy wystąpiła któraś z wyżej wskazanych przesłanek negatywnych.

Zachęcamy do kontaktu – Kancelaria Prawna Warszawa w przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z prawem rozwodowym. Nasz adwokat od rozwodów posiadający wieloletnią praktykę w prowadzeniu spraw rozwodowych udzieli Państwu wyczerpujących informacji oraz porad prawnych dostosowanych do Państwa sytuacji życiowej.

Kiedy wskutek rozwodu ucierpiałoby dobro małoletnich dzieci?

Sąd zawsze powinien kierować się dobrem dzieci. Stąd też uzasadnione wydaje się, że jeżeli rozwód miałby spowodować, że dobro to miało ucierpieć, to nie należy orzekać rozwodu. W każdym przypadku to czy orzeczenie rozwodu będzie zgodne z dobrem dzieci należy odnosić do okoliczności danej sprawy – wieku dzieci, ich wrażliwości, relacji z rodzicami. Pod uwagę brany jest także aspekt materialny, jednak nie może on wyłącznie przesądzać o tym, że dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków sprzeciwia się orzeczeniu rozwodu. Sąd analizuje m.in. to w jaki sposób orzeczenie rozwodu wpłynie na rozwój dzieci, a także na ich poczucie bezpieczeństwa. W tym celu sąd często korzysta z pomocy Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS), którzy to specjaliści posiadają m.in. wiedzę z zakresu psychologii.

Kiedy orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego?

Pojęcie zasad współżycia społecznego to pojęcie bardzo szerokie. Można je odnieść do nakazów moralności i obyczajów, pewnych powszechnie uznawanych wartości. Podobnie jak i przy ocenie naruszenia dobra dziecka, tak i przy ocenie sprzeczności z zasadami współżycia społecznego, każdą sprawę należy ocenić indywidualnie. Za sprzeczne z zasadami współżycia społecznego może okazać się orzeczenie rozwodu w sytuacji gdy małżonek jest nieuleczalnie chory i wymaga opieki materialnej i moralnej współmałżonka, a rozwód stanowiłby dla niego rażącą krzywdę. Przy czym, nie godzi w zasady współżycia społecznego orzeczenie rozwodu dlatego, że strony są osobami w podeszłym wieku.

Żądanie orzeczenia rozwodu przez małżonka wyłącznie winnego rozkładu

Co do zasady sąd ustala kto ponosi winę w rozpadzie małżeństwa. Może jednak tego zaniechać, jeżeli strony zgadzają się rozwód bez orzekania o winie. Jeżeli rozwodu chce małżonek wyłącznie winny, zaś małżonek niewinny nie wyraża zgody na rozwód, to sąd co do zasady rozwodu nie orzeknie. Przyjmuje się jednak, że sprzeczna z zasadami współżycia społecznego jest odmowa zgody na rozwód, jeżeli małżonek niewinny kieruje się wyłącznie chęcią zemsty. Jako przykład sytuacji kiedy mimo braku zgody małżonka niewinnego na rozwód, sąd może go orzec można podać również sytuację, w której małżonek znajduje się już w innym trwałym związku, a w szczególności jeżeli ze związku tego pochodzą małoletnie dzieci. Jeżeli małżonek niewinny wyrazi zgodę na rozwód, to sąd może go oczywiście orzec.

Czytaj również: Rozwód krok po kroku