Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Data

Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Świadkiem w sprawie o rozwód może być każda osoba, która ma wiedzę na temat relacji panujących w małżeństwie lub też zna sytuację opiekuńczo-wychowawczą małoletnich dzieci. Świadkami w sprawie o rozwód mogą być zarówno obce dla małżonków osoby, jak też najbliższa rodzina.

Kto może być świadkiem w sprawie rozwodowej?

Często małżonkowie zadają sobie pytanie – kto może zeznawać jako świadek w procesie rozwodowym? Poza niewielkimi ograniczeniami świadkiem w sprawie rozwodowej może być praktycznie każdy. Zeznania świadków często mają kluczowe znaczenie w sprawie rozwodowej, w szczególności gdy żądamy rozwodu z orzeczeniem o winie małżonka. Zawsze warto zastanowić się nad tym kogo powołać na świadka – innymi słowy kto ma wiedzę na temat tego co chcemy wykazać przed sądem.

Co ważne, aby powołać kogoś na świadka w sprawie o rozwód, nie potrzebujemy od niego zgody. Oczywiście zwykle są to osoby nam znane, więc dla zachowania dobrych relacji rozmawiamy z taką osobą o możliwości powołania jej na świadka. Jednak nawet jeżeli nie wyrazi ona zgody możemy złożyć wniosek do sądu o jej przesłuchanie i na wezwanie sądu będzie musiała się stawić.

Czy bliscy członkowie rodziny mogą być świadkami w procesie rozwodowym?

Oczywiście, bliscy członkowie rodziny mogą być świadkami w procesie rozwodowym. W praktyce tak też najczęściej się dzieje, bowiem to bliscy mogą najwięcej zaobserwować odnoście relacji panujących w rodzinie. Najbliższa rodzina ma jednak prawo odmowy zeznań w charakterze świadka. Może z tego prawa skorzystać lub też złożyć zeznania – o co zawsze na początku pyta sąd.

Jakie są kryteria wyboru świadków w sprawie o rozwód?

Wybór świadków mających zeznawać w sprawie o rozwód warto dobrze przemyśleć. Rola świadków w sprawach rozwodowych często jest kluczowa. Przede wszystkim warto na świadka powołać osobę, która ma wiedzę odnośnie relacji w rodzinie. Powoływanie na świadka koleżanki, z którą mamy kontakt raz rok nie jest dobrym pomysłem. Dlatego też na świadków zwykle powoływane są osoby, które są „blisko rodziny” – przyjaciele, sąsiedzi, rodzice. Warto także zwrócić uwagę na to, jak świadek którego chcemy powołać radzi sobie ze stresem. Zdarza się bowiem, że świadkowie zeznając przed sądem zapominają o najważniejszych kwestiach lub też stres związany z obecnością w sądzie całkowicie ich paraliżuje.

Możemy wyróżnić tzw. świadka ze słyszenia i świadka z widzenia.

  • Świadek z widzenia – widział na własne oczy dane sytuacje i zeznaje o tym co zaobserwował
  • Świadek ze słyszenia – słyszał (zwykle od innych osób) o danych wydarzeniach czy relacjach

 

Zarówno zeznania świadka z widzenia, jak i ze słyszenia mogą być tak samo cenne. Oczywiście zeznania świadków każdorazowo oceniane są przez sąd pod względem tego czy są one wiarygodne, czy też nie.

Nasza kancelaria prawna Warszawa posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych.  Masz pytania? Nasz  adwokat od rozwodów Warszawa chętnie udzieli Ci na nie odpowiedzi. 

Czy świadkowie muszą posiadać określone kwalifikacje lub status społeczny, aby móc zeznawać w rozwodzie?

Nie, świadkiem można być bez względu na to, jakie mamy wykształcenie czy status społeczny. Kwalifikacje świadka w postępowaniu rozwodowym pozostają bez znaczenia. Najważniejsze jest to czy świadek widział lub słyszał o danych sytuacjach, czy wydarzeniach mogących mieć znaczenie w kontekście sprawy rozwodowej. Rola świadków w ustalaniu okoliczności faktycznych w sprawach rozwodowych jest niezwykle ważna. To właśnie na podstawie zeznań świadków strona może wykazać dane okoliczności np. zaniedbywanie dzieci, zdradę czy wiele innych. 

Jakie są ograniczenia dotyczące zeznań świadków w postępowaniu rozwodowym?

Kwestią, która zazwyczaj interesuje małżonków są prawne ograniczenia dotyczące świadków w procesie rozwodowym. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące tego kto może by świadkiem w sprawie rozwodowej. Świadkiem nie może zostać osoba:

  • niezdolna do spostrzegania lub komunikowania swych spostrzeżeń (np. ze względu na chorobę psychiczną)
  • związana jest tajemnicą państwową lub służbową (np. mediator, psycholog czy terapeuta)
  • małoletnia, która nie ukończyła 13 lat
  • zstępny strony (dziecko, wnuk) przed ukończeniem 17 roku życia.

 

Lista osób uprawnionych do zeznań w sprawie o rozwód jest zatem bardzo szeroka. Procedura wyboru świadków w procesie rozprawy rozwodowej często jest częścią taktyki procesowej. Wybór świadków dobrze jest skonsultować z prawnikiem.

Jakie są obowiązki świadka w procesie rozwodowym?

Świadek powołany w sprawie ma obowiązek stawienia się na rozprawę na wezwanie sądu oraz złożenia zeznań. Przy czym zeznania przez niego złożone powinny być zgodne z prawdą. Za składnie fałszywych zeznań grozi odpowiedzialność karna.

Należy wiedzieć, że za nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie świadek może zostać ukarany. Sąd może ukarać takiego świadka grzywną, a nawet zarządzić jego przymusowe doprowadzenie przez policję.

Czytaj również: Rozwód – czy potrzebny jest adwokat rozwodowy?

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.