prawo spadkowe - kancelaria homines

Nowe Prawo Spadkowe 2024 – jak zmieniają się przepisy?

Data

Prawo spadkowe – najważniejsze informacje

Nowe Prawo Spadkowe weszło w życie 22 maja 2023 r., wprowadzając duże zmiany w zakresie dziedziczenia. I choć nie sposób omówić ich wszystkich w jednym, krótkim artykule, to możemy przyjrzeć się przynajmniej tym najważniejszym.

Sprawdź również: Adwokat rozwód Warszawa

Największa zmiana w prawie spadkowym: powstanie fundacji rodzinnej

Przede wszystkim Nowe Prawo Spadkowe sprawiło, że od 2023 roku łatwiej prowadzić sukcesję biznesów. Wcześniej, gdy spadkodawca miał np. 2 dzieci i tylko jedno z nich było zaangażowane w prowadzenie przedsiębiorstwa, nie miało to znaczenia dla zasad dziedziczenia. Nawet jeśli spadek został w całości zapisany jednemu z dzieci, drugiemu przysługiwało prawo zachowku odpowiadającego co najmniej ¼ udziałów w przedsiębiorstwie.

Obecnie istnieje jednak możliwość powołania fundacji rodzinnej.  Wnoszony do niej majątek nie będzie wchodził do masy spadkowej, a więc nie będzie też podlegać dziedziczeniu. Co więcej, po upływie 10 lat co do zasady nie wejdzie w skład zachowku.

Podstawa ustalania zachowku uległa rozszerzeniu

W związku z pojawieniem się fundacji rodzinnej zmieni się także podstawa obliczania zachowku. Przed zmianami wprowadzonymi przez Nowe Prawo Spadkowe obejmowała ona 3 składniki: czystą wartość spadku, zapisy windykacyjne oraz niektóre darowizny.

Teraz do tej układanki trzeba dodać jeszcze fundusz założycielski fundacji rodzinnej lub mienie wynikające z jej rozwiązania – zarówno w odniesieniu do ustalania podstawy zachowku, jak i kwoty, którą uprawniony może otrzymać.

Co więcej, na poczet zachowku należnego zstępnemu spadkodawcy należy zaliczać również koszty zrealizowanego przez fundację obowiązku alimentacyjnego, o ile przekraczają przeciętną miarę przyjętą w danym środowisku.

Korzystne zasady zapłaty zachowku

W temacie zachowku należy wspomnieć o jeszcze jednej ważnej kwestii. Do tej pory trzeba go było płacić jednorazowo, co rodziło wiele problemów. Teraz do prawa spadkowego dodano przepis, który przewiduje, że zachowek można rozłożyć na raty na okres 5, a w wyjątkowych sytuacjach – 10 lat, ustalić inne terminy spłaty, a czasem nawet zmniejszyć wysokość należnej kwoty. To zdecydowanie poprawi sytuację tych spadkobierców, którzy nie dysponują kwotą potrzebną do jednorazowej spłaty.

Nowe Prawo Spadkowe wprowadza więcej możliwości z zakresu zrzeczenia się dziedziczenia

Ostatnia ważna zmiana dotyczy zrzeczenia się dziedziczenia, czyli umowy zawieranej między spadkobiercą i spadkodawcą. Do tej pory można było jedynie zrzec się całego prawa do spadku, łącznie z zachowkiem. Teraz umowę da się ograniczyć wyłącznie do samego zachowku. Nowe Prawo Spadkowe wprowadziło też od 2023 możliwość zrzeczenia się dziedziczenia na rzecz innej osoby – w razie wątpliwości traktowane jako zrzeczenie się pod warunkiem, że ta osoba otrzyma spadek.

Jak widać, zmiany w prawie spadkowym są naprawdę znaczące. A czy rzeczywiście zgodnie z intencją ustawodawcy doprowadzą do skrócenia czasu rozpatrywania spraw – to pokaże już czas.