O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie

Data

W trakcie procesu rozwodowego, szczególnie gdy któraś ze stron chce orzeczenie o winie, każdy z małżonków dąży do jak najlepszego przygotowania się do rozprawy. Część z pytań, jakie pojawią się rozprawie rozwodowej z orzekaniem o winie, da się przewidzieć, część do oczywiste związana jest z okolicznościami danej sprawy.

O co zapyta sąd w pierwszej kolejności podczas rozprawy rozwodowej?

Po wejściu na salę rozpraw sąd w pierwszej kolejności sprawdza obecność, a zatem legitymuje osoby, które stawiły się na rozprawę. Jeżeli dojdzie do przesłuchania strony to sąd najpierw zapyta o imię i nazwisko, wiek, zawód oraz zapyta o to czy było się karanym za składanie fałszywych zeznań. Sędzia może poprosić o okazanie dowodu osobistego, dlatego też idąc do sądu należy pamiętać o jego zabraniu. 

Następnie sąd przechodzi do zadawania pytań małżonkowi, najczęściej przesłuchanie zaczyna się od pytań dosyć ogólnych tj. kiedy został zawarty związek małżeński, czy ze związku pochodzą małoletnie dzieci, czy małżonkowie mieszkają razem. Warto wiedzieć, że najpierw pytania zadaje sąd, następnie pełnomocnik przesłuchiwanego małżonka, a potem drugi małżonek lub jego pełnomocnik.

Jakie pytania padną podczas rozwodu z orzekaniem o winie?

Jeżeli któraś ze stron żąda orzeczenia o winie to pytania, które padną na rozprawie będą związane z tym, w czym ta wina jest upatrywana. Z pewnością sąd będzie pytał o przykłady sytuacji i dopytywał o ich okoliczności, w których dany małżonek zawinił.

Przykładowo jeżeli wina małżonka w rozpadzie będzie polegała na dopuszczeniu się zdrady małżeńskiej sąd zapyta o to czy rzeczywiście doszło do takiej zdrady, kiedy, jak długo to trwało itp. Wina w rozpadzie związku małżeńskiego może przejawiać się w szeregu różnych okoliczności. Dlatego też niemożliwe jest stworzenie całościowej listy pytań bez analizy konkretnej sprawy.

Poniżej zamieszczamy przykładowe pytania, jakie mogą pojawić się na rozprawie z orzeczeniem o winie.

  • Dlaczego uważa Pan/Pani, że winę za rozpad małżeństwa ponosi drugi małżonek?
  • Jak przebiegało wspólne życie w małżeństwie?
  • Kiedy relacje małżeńskie zaczęły się psuć?
  • Jaka była przyczyna rozluźnienia relacji?
  • Czy mieszkają obecnie Państwo razem?
  • Kiedy doszło do wyprowadzki i w jakich okolicznościach?
  • Czy widzi Pan/Pani szanse na uratowanie małżeństwa?

 

Jak najlepiej odpowiadać na pytania podczas rozwodu?

Odpowiadając na pytania, które padną na rozprawie rozwodowej należy pamiętać o kilku ważnych kwestiach. Po pierwsze swoje odpowiedzi kieruj zawsze do sędziego. Unikaj zwrotów typu „proszę Pana/Pani”, a używaj określenia „Wysoki Sądzie”. Po drugie, fakty przedstawiają zgodnie z prawdą. Rozprawa rozwodowa zawsze wiąże się ze stresem, dlatego też dobrze jest także psychicznie przygotować się do niej już wcześniej. 

Jeżeli masz pełnomocnika, powinien on przygotować Cię do rozprawy rozwodowej, to znaczy wskazać jaki jest jej możliwy przebieg i czego możesz się spodziewać. Co równie istotne, unikaj długich rozbudowanych odpowiedzi. Odpowiadając na pytanie, dobrze jest odpowiadać zwięźle, przedstawiając istotę sprawy.

Przy przygotowaniu do rozwodowej nieoceniona może okazać się pomoc adwokata, który specjalizuje się w sprawach rodzinnych. Adwokat prawo rodzinne Warszawa, zna specyfikę spraw rozwodowych i wie, na jakie kwestie należy zwrócić uwagę.

Czy istnieje sposób, aby uniknąć odpowiadania sądowi na pytania?

Rozwodzący się małżonkowie często obawiają się „prania brudów w sądzie”. Jednym ze sposobów, aby uniknąć długiego postępowania rozwodowego są mediacje. Podczas mediacji małżonkowie dążą do polubownego rozwiązania spornych kwestii przy udziale bezstronnego mediatora. Co istotne, mediacje są poufne. Negocjacje stron nie będą zatem ujawniane. A ostatecznie, jeżeli strony, dojdą do porozumienia, sąd otrzyma jedynie finalną wersję ugody.  

Mediacje pozwalają w szybszy sposób zakończyć postępowanie i rozwiązać sporne kwestie. W wielu jednak przypadkach różnice zdań między stronami są na tyle istotne, że mediacje nie przynoszą porozumienia, o rozstrzygnięciu decyduje sąd po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego.

Czy sąd bada kwestie majątkowe i mieszkaniowe podczas rozwodu?

Może się zdarzyć, że sąd w postępowaniu rozwodowym będzie zadawał pytania związane z kwestiami majątkowymi czy mieszkaniowymi. Ma to miejsce na przykład, jeżeli małżonek chce zasądzenia alimentów na jego rzecz lub też na rzecz wspólnego dziecka. Wówczas sąd musi ustalić, jaka jest sytuacja majątkowa małżonków, w tym też możliwości zarobkowe, bowiem są one istotne z punktu widzenia wysokości alimentów. 

Kwestia mieszkaniowa również może być przedmiotem analizy sądu pod kątem sposoby korzystania z mieszkania. W wyroku rozwodowym sąd może ustalić sposób korzystania z mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. Sąd może także orzec o przeprowadzeniu eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania, a w niektórych sytuacjach również dokonać podziału majątku wspólnego małżonków.

Kancelaria prawna Warszawa oferuje kompleksową pomoc w sprawach rozwodowych na każdym etapie postępowania. Nasza kancelaria do prowadzenia każdej sprawy podchodzi indywidualnie, mając świadomość, że każde postępowanie jest inne i wymaga odpowiedniej strategii.