O co pyta sąd w sprawie o alimenty

O co pyta sąd w sprawie o alimenty?

Data

Sprawa o alimenty ma na celu ustalenie jaka wysokość alimentów będzie najbardziej odpowiednia w danym przypadku. Sprawa o alimenty może być trudna i emocjonalnie obciążająca, zarówno dla osoby ubiegającej się o alimenty, jak i dla osoby zobowiązanej do płacenia alimentów.

Jak wygrać sprawę o alimenty?

W celu uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia sprawy o alimenty należy, w sposób spójny przedstawić koszty utrzymania dziecka oraz przedstawić odpowiednie dowody. Bardzo ważne jest wcześniejsze przygotowanie do rozprawy o alimenty. W sprawie o alimenty oceniany jest nie tylko sam fakt finansowej zdolności do płacenia alimentów, ale również realne potrzeby osoby, która ma je otrzymać. 

W celu zwiększenia swoich szans w sprawie o alimenty warto skorzystać z pomocy specjalisty. Kancelaria prawna Warszawa świadczy usługi polegające na reprezentacji Klientów przed sądami w sprawach rodzinnych.  Adwokat rozwód Warszawa przygotuje strategię procesową, która pomoże uzyskać satysfakcjonujące rozstrzygnięcie.

Rozprawa o alimenty – możliwy scenariusz

Kogo i w jakiej kolejności pyta sąd na rozprawie o alimenty na dziecko? Sąd na rozprawie o alimenty kieruje swoje pytania do stron oraz powołanych świadków. Przesłuchanie stron w sprawie o alimenty zaczyna się od powoda, czyli strony, która chce uzyskać alimenty. W drugiej kolejności na pytania odpowiada strona pozwana, czyli rodzic, który ma być zobowiązany do uiszczania alimentów na dziecko. Na końcu na pytania sądu odpowiadają świadkowie.

Ile minut trwa sprawa o alimenty? Długość sprawy o alimenty zależy od wielu czynników. Przede wszystkim liczby świadków i ilości zadawanych pytań. Im więcej świadków tym rozprawa o alimenty będzie trwała dłużej. Sąd musi bowiem zapewnić stronom i świadkom możliwość swobodnej wypowiedzi i udzielenia odpowiedzi na zadane pytania.

Czego dotyczą pytania sądu na rozprawie o alimenty? Pytania sądu na rozprawie o alimenty dotyczą sytuacji majątkowej rodziców dziecka oraz jego usprawiedliwionych potrzeb, w szczególności sąd będzie dopytywał o wydatki na dziecko ponoszone przez stronę powodową, sytuację majątkową i zarobkową strony powodowej oraz pozwanej, koszty utrzymania domu oraz inne niezbędne wydatki rodzica mieszkającego wspólnie z dzieckiem.

Pytania na rozprawie o alimenty – forum

Na różnego rodzaju forach rodzice dzielą się swoimi doświadczeniami wynikającymi z rozpraw o alimenty, w szczególności pytaniami jakie padają na sali rozpraw. Sąd na rozprawie o alimenty zadaje między innymi pytania:

 • Ile lat ma dziecko?
 • Jaki jest koszt wyżywienia małoletniego?
 • Czy dziecko spożywa posiłki w przedszkolu/szkole? Jeśli tak, jaki jest ich koszt?
 • Jaki jest miesięczny koszt zakupu odzieży i obuwia dla dziecka?
 • Ile kosztują kosmetyki i inne środki czystości dla dziecka?
 • Czy ponosi Pan/ Pani koszty prywatnej szkoły lub przedszkola, do którego uczęszcza dziecko?
 • Ile wynoszą Pana/Pani wydatki na utrzymanie domu?
 • Czy dziecko na coś choruje, leczy się? Jeśli tak, to na co i czy dziecko znajduje się pod stałą opieką lekarzy specjalistów?
 • Czy dziecko przyjmuje jakieś leki na stałe?
 • Czy dziecko uczęszcza na zajęcia dodatkowe?
 • Jaka jest wysokość Pana/Pani miesięcznego dochodu?
 • Czy pobiera Pan/Pani zasiłki lub inne świadczenia na dziecko?
 • Czy pozwany dokłada się do kosztów utrzymania dziecka?
 • Czy pozwany czyni osobiste starania o wychowanie dziecka?

 

Co mówić w sprawie o alimenty?

W sprawie o alimenty ważne jest przedstawienie swoich argumentów oraz dowodów w sposób rzetelny i zgodny z prawem. Należy przedstawić swoje dochody oraz potrzeby dziecka, dla którego ubiegasz się o alimenty. Jeżeli posiadasz, przedstaw również dowody na temat zdolności pozwanego do płacenia alimentów, czyli informacje na temat jego dochodów, aktywów, wydatków oraz innych źródeł finansowania. Przedstaw wszelkie dostępne dowody w postaci dokumentów, takie jak: rachunki, faktury, wyciągi bankowe, umowy najmu, potwierdzenia opłat za szkołę, opłaty za opiekę zdrowotną. 

Dodatkowo przedstaw argumenty prawne, które popierają roszczenia alimentacyjne. Jeśli pozwany miał wcześniej problemy z płaceniem alimentów lub celowo unikał swoich zobowiązań, przedstaw odpowiednie dowody na potwierdzenie tego faktu.