Powody do separacji

Data

powody do separacji

Czym jest separacja małżeńska i kiedy można ją zastosować?

Separacja polega na rozpadzie pożycia małżeńskiego, czyli sytuacji kiedy między małżonkami ustają więzi fizyczna, gospodarcza i duchowa. Rozkład pożycia nie musi być przy tym trwały, jak ma to miejsce w przypadku rozwodu. Separacja nie rozwiązuje bowiem węzła małżeństwa tak jak rozwód, a jest swego rodzaju jego alternatywą. Dobra kancelaria adwokacka rozwody Warszawa pomoże Ci przejść przez proces rozwodu lub separacji. Odpowie na wszystkie pytania, wyjaśni różnice między tymi procedurami i przeprowadzi krok po kroku przez wybrany przez proces rozstania.

Separacja faktyczna a separacja prawna

Wyróżnić można dwa rodzaje separacji – faktyczną i prawną.

Separacja faktyczna to dobrowolne i czasowe rozstanie się małżonków poprzez podjęcie decyzji o braku prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego. Separacja faktyczna to rozstanie małżonków bez orzeczenia sądu, a w konsekwencji bez skutków prawnych.

Z kolei separacja prawna orzekana jest przez sąd i wiąże się ze skutkami prawnymi w postaci zniesienie majątkowych i niemajątkowych praw oraz obowiązków małżonków. Separacja prawna potwierdza rozkład pożycia małżeńskiego w sposób zupełny, ale nietrwały.

Jakie są przyczyny separacji?

Przyczyną separacji jest zupełny rozkład pożycia małżonków w postaci zerwania:

  • więzi uczuciowej, czyli więzi emocjonalnej i psychicznej,
  • więzi gospodarczej, czyli prowadzeniu przez małżonków wspólnego gospodarstwa domowego,
  • więzi fizycznej, czyli więzi dotyczącej sfery intymnej, seksualnej, cielesnej łączącej małżonków.

Wymienione trzy więzi stanowią cel małżeństwa i umożliwiają realizację jego podstawowych zadań. Podkreślić należy, że zerwanie więzi uczuciowej, gospodarczej i fizycznej nie musi być trwałe oraz nierokujące podjęcia kiedykolwiek wspólnego pożycia. Separacja formalna co prawda zawiesza prawne skutki zawarcia związku małżeńskiego, ale jednocześnie daje możliwość i czas na odbudowę rodziny. Separacja jest bowiem bezterminowa, nie ma limitu czasowego.

Jak wygląda życie w separacji?

Małżonkowie żyjący w separacji często nie mieszkają razem. Zdarzają się również sytuacji kiedy małżonkowie mieszkają razem, ale prowadzą dwa oddzielne gospodarstwa domowe. Dodatkowo między małżonkami w separacji nie ma więzi uczuciowej oraz fizycznej.  

W okresie separacji małżonkowie nie dziedziczą po sobie na podstawie ustawy. Separacja wpływa również na sytuację majątkową małżonków. Separacja skutkuje bowiem rozdzielnością majątkową pomiędzy małżonkami. Małżonkowie samodzielnie gromadzą składnik do swoich odrębnych majątków, jak również ponoszą samodzielną odpowiedzialność za zaciągnięte w tym okresie zobowiązania. Małżonkowie w separacji nie mogą rozliczać wspólnie podatku dochodowego od osób fizycznych. Orzeczona separacja uchyla domniemanie, że dziecko urodzone podczas separacji jest dzieckiem męża. Małżonkowie, pozostający w separacji, nie mogą zawrzeć innego małżeństwa.

Dodatkowo w orzeczeniu o separacji można uregulować kwestie związane z funkcjonowaniem małżeństwa podczas jej trwania dotyczące:

  • winy rozkładu pożycia,
  • władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem,
  • kontaktów z małoletnimi dziećmi,
  • podziału majątku.

Kiedy separacja jest dobra?

Na pytanie – kiedy separacja jest dobra, należy odpowiedzieć, że wszystko zależy od sytuacji rodziny. Każda sprawa jest bowiem indywidualna. Wskazać jednak należy, że separacja jest dobrym rozwiązaniem w sytuacji, gdy jedna ze stron nie wyraża zgody na rozwód. Separacja może być bowiem sądownie orzeczona nawet wtedy, gdy jeden z małżonków się na nią nie zgadza.

Separacja jest również dobrym rozwiązaniem dla małżeństw, które pomimo braku pożycia małżeńskiego dostrzegają, choć niewielką szansę i nadzieję na poprawę sytuacji, odbudowanie relacji, a w konsekwencji utrzymanie związku małżeńskiego.

Kiedy separacja jest niedopuszczalna?

Separacja jest niedopuszczalna, w sytuacji, gdy z powodu separacji małżonków ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci, np. gdyby na skutek separacji rodziców doszło do niekorzystnych zmian w psychice dzieci lub  gdyby pogorszeniu uległy warunki materialne, w jakich wychowywane są dzieci.

Prócz tego separacja jest niedopuszczalna, gdy jej udzielenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego, np. gdy w konsekwencji orzeczenia separacji ciężko chory małżonek zostałby bez jakiejkolwiek opieki.

Czytaj również: Separacja a mieszkanie razem

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.