Alimenty po rozwodzie

Data

Alimenty po rozwodzie

Kiedy należą się alimenty od byłego małżonka?

Alimenty po rozwodzie to zwykle temat budzący dużo emocji i sporów. Alimenty mogą uzyskać dzieci, ale również małżonek. Dobrze jest jeszcze przed skierowaniem sprawy rozwodowej do sądu wiedzieć, czy w naszym przypadku będzie możliwe domaganie się alimentów. A jeżeli tak, to w jaki sposób ustala się wysokość alimentów?

Kiedy można uzyskać alimenty od byłego małżonka?

Alimentów od byłej żony lub byłego męża można żądać jedynie, gdy nie zostało się uznanym za wyłącznie winnego rozkładu pożycia.

  • Jeżeli małżonek zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego można żądać od byłego małżonka alimentów (w tym przypadku nie trzeba pozostawać w niedostatku).
  • Jeżeli żaden z małżonków nie został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia (brak orzekania o winie lub uznanie winy obojga małżonków) to można żądać od małżonka alimentów, ale jeżeli wykaże się, że pozostaje się w niedostatku.

 

Co istotne, sąd aby sąd orzekł o alimentach na rzecz małżonka, trzeba w tym zakresie złożyć stosowne żądanie. Sąd nie uczyni tego z urzędu, jak ma o miejsce w przypadku małoletnich dzieci.

Nie zwlekaj z podjęciem decyzji. Skorzystaj z naszych usług, aby przejść przez rozwód z profesjonalnym wsparciem. Nasz Adwokat od rozwodu Warszawa doskonale zna przebieg procesu i wie  jak Ci pomóc.

Kiedy alimenty na małżonka nie zostaną przyznane?

Alimenty na małżonka mogą nie zostać przyznane w sytuacji, gdy sąd uzna, że małżonek nie ma środków na ich wypłacanie. A zatem, że jego sytuacja finansowa jest na tyle dramatyczna, że nie pozwala mu na dodatkowy wydatek, jakim byłyby alimenty. Sąd nie zasądzi także alimentów, jeżeli nie doszło do istotnego pogorszenia sytuacji materialnej małżonka niewinnego na skutek rozwodu. W przypadku zaś gdy nie orzeczono o wyłącznej winie małżonka, to roszczenie o zasądzenie alimentów na rzecz męża czy żony może być oddalone z powodu niewykazania, że znajduje się on w niedostatku.

Jak obliczyć alimenty po rozwodzie?

Nie ma wzoru, który pomógłby obliczyć alimenty. Nie ma też jednej właściwej wysokości czy przedziału, w jakim powinny mieścić się alimenty. Wszystko zależy od okoliczności danej sprawy. Sąd każdorazowo musi indywidualnie przeanalizować daną sprawę, a przede wszystkim ustalić poniższe kwestie, mające wpływ na wysokość alimentów.

  • Możliwości zarobkowe i majątkowe Stron – a zatem sąd będzie analizował to jaki strony mają majątek, ile zarabiają, ile zarabiały wcześniej, a także jakie mają wykształcenie, doświadczenie zawodowe i możliwości zarobkowania.
  • Usprawiedliwione potrzeby uprawnionego – analizie podlegają wydatki osoby domagającej się alimentów. Inaczej należy wykazać ponoszone stale koszty, które są w realiach danej sprawy usprawiedliwione.

 

Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 138 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wysokość alimentów może ulec zmianie, jeżeli dojdzie do zmiany stosunków, np. jeżeli zmienią się możliwości zarobkowe małżonka płacącego alimenty czy też zwiększą się usprawiedliwione potrzeby małżonka uprawnionego do pobierania alimentów.

Jak długo trzeba płacić alimenty na byłego małżonka?

Wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego wobec małżonka zależy od orzeczenia o winie, jakie znalazło się w wyroku rozwodowym. W przypadku, gdy małżonek, który płaci alimenty, nie został uznany za winnego rozkładu pożycia małżeńskiego to obowiązek alimentacyjny wygasa po upływie 5 lat od daty uprawomocnienia się wyroku orzekającego rozwód.

Jeżeli jednak małżonek uznany za winnego rozkładu (zarówno wyłącznie, jak i w przypadku współwiny) obowiązek płacenia alimentów wygaśnie dopiero ze śmiercią któregokolwiek z byłych małżonków lub w przypadku zawarcia przez małżonka, na którego rzecz są płacone alimenty, nowego małżeństwa. 

Zobacz również: Koszt rozwodu bez orzeczenia i z orzeczeniem o winie

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.