Koszt rozwodu bez orzeczenia i z orzeczeniem o winie

Data

Koszt rozwodu z orzeczeniem i bez orzeczenia

Ile kosztuje rozwód i kto ponosi koszty?

Rozwód to rozwiązanie ważnego związku małżeńskiego przez sąd na żądanie jednego lub obojga małżonków. Sprawa rozwodowa nie należy do najłatwiejszych spraw, przede wszystkim dla stron postępowania. W sytuacje, gdy w grę wchodzą silne emocje, często negatywne, warto skorzystać z pomocy prawnika, który pomoże w tym trudnym dla małżonka czasie i zabezpieczy jego sytuację. Właściwe przygotowanie do rozwodu wymaga czasu, strategii, ale również i odpowiednich środków finansowych. 

Ile bierze adwokat za rozwód bez orzekania o winie?

Jedną z ważniejszych kwestii jaka interesuje klienta w momencie skorzystania z usług prawnika jest jego wynagrodzenie. Odpowiedź na pytanie ile kosztuje prawnik w sprawie rozwodowej jest zależna od kilku czynników. Sprawy o rozwód bez orzekania o winie będą wiązały się z niższym wynagrodzeniem kancelarii niż sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie, a to dlatego, że sprawy o rozwód bez orzekania o winie należą do mniej złożonych i trwają krócej. Sprawa rozwodowa bez orzeczenia o winie może skończyć się bowiem już na pierwszej rozprawie. Wynagrodzenie kancelarii prawnej za obsługę sprawy o rozwód bez orzekania o winie najczęściej jest wynagrodzeniem ryczałtowym w wysokości kilku tysięcy złotych netto. W celu uzyskania odpowiedzi na pytanie ile kosztuje prowadzenie sprawy rozwodowej, należy zwrócić się prośbą do wybranej kancelarii o wstępną analizę sprawy i przedstawienie oferty współpracy – Adwokat od rozwodów Warszawa

Ile bierze adwokat za rozwód z orzeczeniem o winie?

Wynagrodzenia adwokata za przeprowadzenie sprawy sądowej o rozwód z orzeczeniem o winie, z uwagi na bardziej skomplikowany stan faktyczny, obszerność materiału dowodowego  oraz dłuższy proces, jest wyższe od wynagrodzenia za sprawę o rozwód bez orzeczenia o winie. Wyższe wynagrodzenie adwokata związane jest z poniesieniem przez niego większych nakładów pracy. Wartości są również zależne od rynku w danym mieście. Na koszty wynagrodzenia wpływ ma także skonfliktowanie stron w zakresie dzieci.

Profesjonalny pełnomocnik pomaga klientowi:

  • w wyborze odpowiedniej formy rozwodu, tj. z orzeczeniem o winie lub bez orzeczenia o winie, 
  • zebrać odpowiednie dowody,
  • przygotować i złożyć pozew w sądzie,
  • podczas rozprawy sądowej lub w postępowaniu mediacyjnym poprzez profesjonalną reprezentację. 

Kto płaci za rozwód?

W przypadku sprawy o rozwód bez orzekania o winie koszty sądowe każdy z małżonków pokrywa po połowie.

Z kolei w przypadku sprawy o rozwód z orzeczeniem o winie koszty sądowe pokrywa strona przegrywająca

Wynagrodzenie profesjonalnego pełnomocnika jest co do zasady pokrywane jest przez osobę, którą reprezentuje adwokat albo radca prawny.

Ile kosztuje sprawa w sądzie o rozwód?

Wytoczenie sprawy o rozwód wiąże się również z kosztami sądowymi. Ile kosztuje sprawa w sądzie o rozwód? Najczęściej występującymi kosztami sprawy o rozwód przed sądem są: 

  • 17,00 zł – opłata skarbowa od pełnomocnictwa dla pełnomocnika w sprawie rozwodowej,
  • 600,00 zł – stała opłata od pozwu, określona w ustawie o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
  • 150,00 – 450,00 zł – koszty ewentualnego postępowania mediacyjnego w sprawie rozwodowej,
  • 100,00 zł – zabezpieczenie roszczenia do kontaktu z dziećmi,
  • od 500,00 zł do nawet 2000,00 zł – opinia biegłego,
  • 200,00 zł – opłata od wniosku o eksmisję małżonka ze wspólnie zajmowanej nieruchomości.

Opłaty sądowe uiszcza się na rachunek bankowy lub w kasie tego sądu, do którego składasz swój pozew lub w którym sprawa już się toczy.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie o rozwód

W sytuacji, gdy małżonek chcący złożyć pozew o rozwód nie ma wystarczających środków na poniesienie kosztów sądowych, może wraz z pozwem o rozwód złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. We wniosku należy wykazać, że strona nie jest w stanie ponieść kosztów bez uszczerbku dla utrzymania koniecznego siebie i rodziny. Do wniosku o zwolnienie z kosztów sądowych należy dołączyć dodatkowe dokument w postaci oświadczenia o stanie rodzinnym, dochodach i stanie majątkowym. Kancelaria Prawna Warszawa udziela porad i odpowiada na wszystkie pytania, które są związane ze sprawami z zakresu prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu.

Zobacz również: Kiedy sąd nie orzeknie rozwodu?

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.