Co się należy żonie w separacji

Co się należy żonie w separacji?

Data

Co to jest separacja?

Separacja może być prawna (sądowa) lub faktyczna. Separacja faktyczna to sytuacja kiedy małżonkowie postanawiają się rozejść, nie mieszkają razem, nie prowadzą wspólnego gospodarstwa. Separacja faktyczna nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Z kolei separacja prawna to sytuacja, kiedy stan faktyczny rozstania małżonków zostaje potwierdzony przez sąd w orzeczeniu orzekającym separację. Separacja prawna rodzi skutki prawne z nią związane, między innymi  w zakresie prawa spadkowego, prawa do alimentów, rozdzielności majątkowej. Główną różnicą między separacją formalną, a separacją nieformalną jest fakt, że ta druga nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych.

Co wnosi separacja?

Separacja jest swego rodzaju czasem na przemyślenia i podjęcie decyzji o dalszym wspólnym życiu małżonków, jak również świadomym i dobrowolnym uzgodnieniem między małżonkami o tymczasowym rozstaniu.

Skutkiem orzeczenia separacji prawnej jest:

 •   rozdzielność majątkowa między małżonkami,
 •   brak możliwości rozliczania wspólnie podatku dochodowego od osób fizycznych,
 •   brak prawa do dziedziczenia po małżonku,
 •   brak prawa do zachowku po małżonku,
 •   brak możliwości zawarcia kolejnego związku małżeńskiego,
 •   brak możliwości powrotu do nazwiska przedmałżeńskiego,
 •   ustanie obowiązku wspólnego rozstrzygania o istotnych sprawach rodziny,
 •   ustanie obowiązku dotyczącego przyczyniania się obojga małżonków do zaspokajania potrzeb rodziny, którą założyli przez swój związek,
 •   powstanie obowiązku alimentacji na rzecz drugiego małżonka w oparciu o przesłankę niedostatku,
 •   ustanie domniemania pochodzenia dziecka z małżeństwa, gdy urodziło się ono po upływie 300 dni od orzeczenia separacji,  
 •   ustanie obowiązku wierności i wspólnego pożycia,
 •   brak możliwości wspólnego przysposobienia.

 

W sytuacji, gdy stosunki nie ulegną poprawie, małżonkowie mogą złożyć pozew o rozwód. Orzeczenie separacji nie wyłącza bowiem możliwości wniesienia pozwu rozwodowego. Adwokat od rozwodów chętnie udzieli więcej informacji na te temat. Zachęcamy również do skorzystania z naszej pomocy prawnej przy skomplikowanych sprawach rodzinnych – Kancelaria Prawna Warszawa. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych, podziałów majątku wspólnego, ustalania opieki nad dziećmi czy zasądzania alimentów.

Co daje kobiecie separacja?

Separacja jest alternatywą dla rozwodu. Skutki separacji są podobne do rozwiązania małżeństwa, jednak nie prowadzi ona do rozwiązania małżeństwa. W sytuacji, gdy małżonkowie mają jeszcze nadzieję na ratowanie swojego małżeństwa separacja daje do tego możliwość. Małżonkowie mają szansę na odbudowanie istniejącej między nimi niegdyś więzi.

Kobieta podczas separacji może wnioskować o ustalenie kontaktów z małoletnimi dziećmi i zasad sprawowania nad nimi opieki w czasie separacji.

Mimo separacji, małżonkowie zostają zobligowani do wzajemnej pomocy (materialnej, psychicznej i duchowej) tylko, gdy jest ona konieczna. Dodatkowo małżonek nie posiadając dostatecznej ilości środków do utrzymania, może wnioskować o zasądzenie alimentów.

Czy będąc w separacji odpowiada się za długi męża?

Jeżeli orzeczona jest separacja prawna między małżonkami to żona nie odpowiada za długi męża. Między małżonkami istnieje bowiem rozdzielność majątkowa, czyli ustrój przymusowy, który w czasie trwania separacji nie może zostać zmieniony na mocy umowy majątkowej małżeńskiej. Małżonkowie od tej chwili samodzielnie gromadzą składnik do swoich odrębnych majątków, jak również odpowiadają sami za zaciągnięte w tym okresie długi.

Z kolei w sytuacji kiedy między małżonkami istnieje jedynie separacja faktyczna to żona odpowiada za zobowiązania męża. Za długi powstałe w okresie wspólności majątkowej małżonkowie ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych.

Jak wygląda życie w separacji?

W trakcie separacji małżonkowie mogą mieszkać oddzielnie lub w jednym mieszkaniu jednak prowadzić dwa gospodarstwa. W ramach separacji prawnej sąd może orzec o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania w czasie separacji, jak również może zasądzić alimenty i orzeka o kontaktach z dziećmi małżonków. Wzmiankę o separacji umieszcza się w akcie małżeństwa.

Czytaj również: Separacja a mieszkanie razem