Co zrobić, gdy pozwany nie odbiera pozwu o rozwód?

Data

Co robić, gdy drugi małżonek nie odbiera pozwu o rozwód?

Zdarza się, że małżonkowie specjalnie nie odbierają przesyłki z sądu, chcąc uniknąć lub odciągnąć w czasie postępowanie rozwodowe. Nieodebrany pozew o rozwód to nie problem bez rozwiązania. Jak wygląda procedura rozwodowa w przypadku nieodebrania pozwu przez drugiego małżonka?

Co robić, gdy drugi małżonek nie odbiera pozwu o rozwód?

Często spotykam się z pytaniem jak kontynuować proces rozwodowy, gdy pozwany nie reaguje na pozew o rozwód. Jeżeli małżonek nie odebrał pozwu o rozwód pierwszym krokiem jest zweryfikowanie czy pismo zostało wysłane przez sąd na właściwy adres. Zdarza się bowiem, że dojdzie do pomyłki i koperta zostanie źle zaadresowana. Jeżeli adres się zgadza, a przesyłka wróciła do sądu jako niepodjęta w terminie, to wówczas sąd poinformuje o tym powoda.

Jakie są kroki podejmowane przez sąd, gdy pozwany nie odbiera pozwu o rozwód? 

Sąd zobowiąże wówczas powoda do wskazania aktualnego adresu zamieszkania pozwanego lub wykazania, że pozwany zamieszkuje pod wskazanym adresem lub do doręczenia przesyłki za pośrednictwem komornika.

Na czym polega doręczenie komornicze? Wiąże się ono z pewną aktywnością powoda, bowiem to on musi skierować do komornika wniosek o doręczenie przesyłki. Wówczas komornik idzie pod wskazany adres celem doręczenia przesyłki. Jeżeli nie zastanie pozwanego w domu, wówczas umieszcza w skrzynce awizo. Komornik może też ustalić czy pozwany zamieszkuje pod wskazanym adresem. Zwykle w tym celu sprawdza adres w bazach lub też rozpytuje sąsiadów. Jeżeli adres zamieszkania się potwierdzi i pozwany nie odbierze od komornika przesyłki, to uznaje się, że korespondencja została doręczona. Po uzyskaniu od komornika takiej informacji przesyłamy ją do sądu, a sąd może dalej podejmować czynności w sprawie.

Jak długo trzeba czekać na reakcję drugiego małżonka na pozew rozwodowy?

Sąd doręczając pozwanemu pozew wyznacza mu termin na ustosunkowanie się do niego, czyli inaczej mówiąc do złożenia odpowiedzi na pozew, w której przedstawi własne twierdzenia, dowody i wnioski. To od sądu zależy, jaki termin wyznaczy pozwanemu – zwykle jest to termin dwutygodniowy lub miesięczny.

Należy jednak pamiętać, że zanim pozew zostanie wysłany do małżonka, musi spełniać wszystkie wymogi formalne i sędzia musi wydać zarządzenie o jego doręczeniu, zaś pracownik sekretariatu sądu wysłać list. Zdarza się, że te czynności zajmują kilka miesięcy. Informacje o stanie sprawy, w tym czy pozew został już wysłany do pozwanego, można uzyskać w biurze obsługi interesanta danego sądu.

Pomoc adwokata zwiększa szansę na uzyskanie satysfakcjonującego wyniku sprawy, warto więc rozważyć skorzystanie z pomocy prawnej – Kancelaria prawna Warszawa posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw rozwodowych.

Jakie są możliwe konsekwencje prawne, gdy pozwany nie reaguje na pozew o rozwód?

Jeżeli pozwany odebrał pozew i na niego nie odpowiedział to może to wywołać negatywne dla niego konsekwencje prawne. Przykładowo później (po terminie wyznaczonym przez sąd) zgłoszone przez niego dowody i twierdzenia mogą zostać przez sąd pominięte.

Najdalej idącą konsekwencją milczenia pozwanego jest wydanie przez sąd wyroku zaocznego. Jest to możliwe jeżeli pozwany nie złożył odpowiedzi na pozew, jak też nie stawił się na wyznaczoną rozprawę. Wówczas sąd może wydać wyrok pomimo nieobecności pozwanego, a co więcej może uznać wszystkie twierdzenia powoda za prawdziwe. Brak reakcji na pozew rozwodowy przez pozwaną stronę zatem wcale nie musi oznaczać problemów dla strony powodowej. 

Czytaj również: Rozwód bez obecności pozwanego małżonka na rozprawie

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.