Podział firmy męża po rozwodzie

Firma męża a podział majątku

Data

Podział majątku firmy a rozwód małżonków

W obecnych czasach wiele osób jest przedsiębiorcami prowadzącymi własne biznesy. Często zatem podziały majątku obejmują także podział firmy małżonka. Nie zawsze jednak firma męża będzie wchodzić do majątku wspólnego małżonków i tym samym będzie podlegać podziałowi. Sprawy dotyczące podziału majątku to jedne z bardziej złożonych i skomplikowanych spraw, warto skorzystać więc z pomocy prawnika.

Kiedy firma będzie wchodziła do majątku wspólnego?

Jeżeli firma została założona przez małżonka w trakcie trwania małżeństwa, to będzie ona stanowiła majątek wspólny, przy założeniu, że małżonkowie nie podpisywali tzw. intercyzy i łączy ich wspólność majątkowa. Firma założona w trakcie małżeństwa będzie więc podlegała podziałowi i to niezależnie od tego czy oboje małżonkowie, czy tylko jeden z nich, był zaangażowany w jej prowadzenie. Należy nadmienić, że jeżeli firma prowadzona przez jedno z małżonków to spółka kapitałowa to majątkiem wspólnym będą nabyte akcje lub wartość udziałów.

Co jednak jeżeli firma została założona przez męża przed ślubem? W takim przypadku majątek firmy będzie stanowił majątek osobisty małżonka, który firmę założył. Oznacza to, że nie będzie on podlegał podziałowi. Jednak nie oznacza to, że drugiemu małżonkowi nic się nie należy. Jeżeli z majątku wspólnego były czynione nakłady na składniki majątku firmowego, to będą one podlegały rozliczeniu.

Kancelaria Prawna Warszawa oferuje profesjonalne usługi prawne w zakresie prawa rodzinnego. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w sprawach rozwodowych, podziałów majątku, ustalania  Zapraszamy do skorzystania z naszej pomocy prawnej.

Jak podzielić firmę męża po rozwodzie?

Jeżeli firma stanowi majątek wspólny, to można podzielić ją zarówno u notariusza, jak i w postępowaniu sądowym. Jeżeli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału, to decydują się zwykle na wizytę u notariusza, co pozwala na szybkie uregulowanie spraw majątkowych.

W przypadku zaś sporu co do podziału majątku sprawę będzie rozstrzygał sąd. Zazwyczaj podział firmy polega na jej przyznaniu jednemu z małżonków z obowiązkiem spłaty drugiego. Zdarza się jednak i tak, że małżonkowie chcą sprzedać cały majątek firmy, czy też utworzyć dwa odrębne podmioty, którymi będą mogli osobno zarządzać.

Jak wycenić firmę męża przy podziale majątku?

Kwestią niezwykle istotną oraz budzącą zwykle wiele zastrzeżeń u małżonków jest kwestia wyceny przedsiębiorstwa. W sprawie sądowej wycenę taką sporządza biegły. Niezwykle ważne jest to, jaką metodologią posłuży się biegły. Warto wiedzieć, że przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Na wartość firmy będzie składało się zatem szereg składników, które powinna uwzględniać opinia biegłego, takich jak:

  • nazwa przedsiębiorstwa;
  • własność nieruchomości lub ruchomości, w tym urządzeń, materiałów, towarów i wyrobów, oraz inne prawa rzeczowe do nieruchomości lub ruchomości;
  • prawa wynikające z umów najmu i dzierżawy nieruchomości lub ruchomości oraz prawa do korzystania z nieruchomości lub ruchomości wynikające z innych stosunków prawnych;
  • wierzytelności, prawa z papierów wartościowych i środki pieniężne;
  • koncesje, licencje i zezwolenia;
  • patenty i inne prawa własności przemysłowej;
  • majątkowe prawa autorskie i majątkowe prawa pokrewne;
  • tajemnice przedsiębiorstwa;
  • księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Jak wygląda sądowy podział majątku?

Sądowy podział majątku co do zasady będzie obejmował cały majątek wspólny małżonków. W pierwszej kolejności sąd ustali co wchodzi w jego skład i jaka jest wartość majątku, a następnie dokona faktycznego podziału, czyli ustali komu, jakie składniki majątku przyznać. Co istotne, Sąd ustalając wartość składników majątku, bierze pod uwagę ich stan z chwili rozdzielności majątkowej, zaś wartość z chwili orzekania. Sądowe postępowania o podział majątku są zazwyczaj długotrwałe ze względu na konieczność powoływania biegłych różnych specjalności do wyceny poszczególnych składników majątku wspólnego.

Ze względu na to, że istnieje wiele różnych form prawnych przedsiębiorstw, jak też przedsiębiorstwa mogą mieć różne rozmiary, swoją specyfikę funkcjonowania, to nie łatwo jest je wycenić i „podzielić” między małżonkami. Warto sprawę o podział majątku skonsultować z prawnikiem – Adwokat rozwód Warszawa. Sprawy o podział majątku nie należą bowiem do spraw prostych. 

Czytaj również: Separacja a rozwód