Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów – wzór

Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów – wzór

Data

Bardzo często alimenty orzekane są w wyroku rozwodowym. Zdarza się również, że jeden z rodziców wszczyna oddzielną sprawę o alimenty, już po uzyskaniu rozwodu. Warto jednak wiedzieć, że w przeciwieństwie do wielu innych postępowań sądowych, wniosek o podwyższenie alimentów można skierować do sądu więcej niż tylko jeden raz. Trzeba przy tym zaznaczyć, że wniosek o podwyższenie alimentów to z formalnego punktu widzenia tak naprawdę pozew, który musi spełnić określone wymogi.

Jak napisać podanie o podwyższenie alimentów?

Każdy kto zastanawia się nad napisaniem o podwyższenie alimentów, może wstępnie rozeznać się jak powinien wyglądać pozew o podwyższenie alimentów. Służyć temu może bezpłatny wniosek o podwyższenie alimentów wzór 2024.

Trzeba jednak pamiętać, że sprawy o podwyższenie alimentów nie należą do najłatwiejszych, roszczenie musi być w odpowiedni sposób udowodnione, trzeba również liczyć się z oporem drugiego rodzica co do zaakceptowania alimentów w nowej, podwyższonej wysokości. W związku z powyższym przed wystąpieniem do sądu warto skorzystać z porady profesjonalisty, jakim jest adwokat od rozwodów i alimentów w Warszawie. Profesjonalna pomoc doświadczonego prawnika istotnie zwiększy szanse na końcowy sukces w sprawie o podwyższenie alimentów na pełnoletnie dziecko i małoletnie dziecko.

Co napisać w uzasadnieniu o podwyższenie alimentów?

Jak uzasadnić wniosek o podwyższenie alimentów? Przede wszystkim trzeba przekonać sąd, że sytuacja dziecka, od czasu poprzedniego wyroku alimentacyjnego, zmieniła się na tyle, że dotychczasowe alimenty nie są już wystarczające dla zaspokojenia jego uzasadnionych potrzeb.

Należy szczegółowo opisać sytuację życiową dziecka, jak również jego rodziców, z uwzględnieniem i zdolności zarobkowych, a następnie przedstawić dowody na poparcie tych twierdzeń. Dowodami mogą być zarówno dokumenty np. rachunki za wydatki na dziecko, zaświadczenie o wysokości czynszu, deklaracje PIT rodziców dziecka, jak również zeznania świadków.

Warto więc dowiedzieć się co powinien zawierać wniosek o podwyższenie alimentów oraz zobaczyć dobry wniosek o podwyższenie alimentów wzór 2024. W sprawie o alimenty zasadnym jest również skorzystanie z pomocy kancelarii prawnej w Warszawie, doświadczonej w sprawach tego rodzaju.

Co powinien zawierać wniosek o podwyższenie alimentów?

Wiele osób zastanawia się jak złożyć wniosek o podwyższenie alimentów? Pozew o podwyższenie alimentów powinien spełniać wymogi przewidziane dla pozwów i innych pism procesowych. Do najważniejszych elementów pozwu o podwyższenie alimentów należą:

  • oznaczenie daty i miejsca sporządzenia pozwu;
  • oznaczenie sądu;
  • wskazanie stron (jako Powód występować powinien małoletni reprezentowany przez rodzica);
  •  wskazanie Wartości Przedmiotu Sporu;
  • przedstawienie żądań pozwu;
  • wskazanie dowodów na poparcie żądań;
  •  uzasadnienie;
  • informacja o podjęciu próby ugodowego rozpoznania sporu;
  • własnoręczny podpis;
  • wymienienie załączników.

 

Co ile można starać się o podwyższenie alimentów?

Przepisy prawa nie regulują jak często można wnosić pozew o podwyższenie alimentów. W tym zakresie, żeby zachować szansę na wygranie sprawy o podwyższenie alimentów, trzeba więc zdać się na zdrowy rozsądek. Innymi słowy nowy pozew wnosimy wtedy, gdy od ostatniego orzeczenia sądu w przedmiocie podwyższenia alimentów doszło do istotnej zmiany okoliczności.

Taką istotną okolicznością może być np. wykrycie u dziecka choroby wymagającej stałego, kosztownego leczenia, czy rehabilitacji. Przyczyny przemawiające za podwyższeniem alimentów mogą być jednak również dużo bardziej przyziemne i związane np. z dorastaniem dziecka. Starsze dziecko z reguły ma bardziej kosztowne potrzeby m.in. związane z korepetycjami, realizacją pasji, spotkaniami ze znajomymi. Zwiększenie potrzeb dziecka na skutek jego dorastania jak najbardziej może być również podstawą do założenia nowej sprawy o podwyższenie alimentów.

Czytaj również: O co pyta sąd w sprawie o alimenty?

Ile kosztuje wniosek o podwyższenie alimentów?

Z pewnością dobrą informacją dla starających się o podwyższenie alimentów jest fakt, że pozew taki z mocy prawa zwolniony jest z opłat sądowych. W praktyce więc jedynym kosztem sprawy o podwyższenie alimentów są wydatki na profesjonalnego pełnomocnika. W wypadku spraw o podwyższenie alimentów warto przy tym skorzystać z takiej pomocy.

Jak długo czeka się na sprawę o podwyższenie alimentów?

Ciężko z góry założyć jak długo czeka się na sprawę o podwyższenia alimentów. Zależy to bowiem od paru zmiennych taki jaki stopień skomplikowania danej spraw, sąd rozpoznający wniosek o podwyższenie alimentów, czy liczba zgłoszonych do przesłuchania świadków.

Na termin wyznaczenia pierwszej rozprawy wpływ ma przede wszystkim miejscowość, w której siedzibę ma sąd rozpoznający sprawę. W mniejszych miejscowościach czas do wyznaczenia pierwszej rozprawy w sprawie o podwyższenie alimentów wynosi z reguły parę miesięcy. W dużych miastach może być to nawet około jednego roku.

Czas trwania postępowania zależy już od pozostałych wymienionych czynników (skomplikowany charakter sprawy, wielość dowodów, skierowanie sprawy do mediacji) i może wahać się w pierwszej instancji od około roku do 2 lat. Sprawa w drugiej instancji przebiega sprawniej (najczęściej jest to jedna rozprawa), ale w tym wypadku na termin posiedzenia czeka się od kilku miesięcy nawet do roku.

Wzór wniosku o podwyższenie alimentów 2024  (DOCS)

Wniosek o podwyższenie alimentów wzór (PDF)