Jak obliczyć koszty związane z dziećmi po rozwodzie?

Data

Jak obliczyć koszty związane z dziećmi po rozwodzie

W wyniku zakończenia postępowania rozwodowego, małżeństwo zawarte pomiędzy stronami ulega rozwiązaniu. Często nie oznacza to jednak, że byli małżonkowie nie mają ze sobą już nic wspólnego. Dzieje się tak zwłaszcza w przypadku gdy posiadają oni wspólne dzieci. Niejednokrotnie kwestia utrzymania wspólnych, małoletnich dzieci rozstrzygana jest już w wyroku rozwodowym, w którym sąd może orzec o alimentach na dziecko. Bywa jednak również i tak, że w postępowaniu rozwodowym strony nie ustalają alimentów albo pierwotnie orzeczone alimenty, na skutek różnych okoliczności powinny zostać zmienione. Jak w takim wypadku obliczyć koszty związane z dziećmi po rozwodzie?

Co to są koszty utrzymania dziecka?

Koszty utrzymania dziecka stanowią bazę do wyliczenia wysokości ewentualnego roszczenia alimentacyjnego. Najprościej rzecz ujmując są to koszty ponoszone z tytułu wychowania, życia i opieki nad dzieckiem. Do kosztów tych zaliczyć należy m.in. koszty na wyżywienie, ubranie, środki higieniczne, czy leki. W przypadku starszych dzieci mogą dojść również koszty korepetycji, realizowania pasji dziecka, czy kieszonkowego, wypłacanego dziecku na drobne wydatki.

Jak prawidłowo obliczyć koszty utrzymania dziecka?

Wyliczając koszty utrzymania dziecka należy pamiętać o kilku zasadach. Po pierwsze uwzględniać należy wydatki uzasadnione, przy czym nie jest to równoznaczne z wydatkami podstawowymi. Przykładowo jeżeli dziecko interesuje się muzyką i pragnie ćwiczyć grę na jakimś instrumencie, dodatkowe lekcje gry z pewnością mogą zostać uznane za taki uzasadniony wydatek.

Po drugie nie wszystkie wydatki ponoszone są w każdym miesiącu, a wartość alimentów ustalamy miesięcznie. W takim wypadku warto oszacować ile pieniędzy wydaje się na dane wydatki w skali roku i otrzymaną kwotę podzielić przez 12 miesięcy. Sprawdzi się to np. w wypadku kosztów związanych z wyjazdami na ferie, czy wakacje.

Warto również pamiętać, że uzasadnione potrzeby dziecka to także wydatki na mieszkanie, w którym dziecko zamieszkuje wspólnie z rodzicem. Wydatki te należy podzielić przez liczbę osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, a na koszty związane z utrzymaniem dziecka zaliczyć przypadającą na nie część.

Co istotne, kwota miesięcznych wydatków na dziecko nie musi odpowiadać kwocie alimentów zasądzonych od jednego z rodziców. Wyjściową sytuacją jest równe partycypowanie rodziców w kosztach utrzymania dziecka tzn. po połowie. W przypadku jednak gdy dziecko na stałe jest u jednego z rodziców, przyjmuje się, że część obowiązku alimentacyjnego wypełnia on poprzez bieżącą opiekę nad dzieckiem. W takim wypadku drugi z rodziców może być zobowiązany do pokrycia większych wydatków z tytułu alimentów

Masz dodatkowe pytania? Więcej informacji udzieli nasz adwokat od rozwodów Warszawa, zapraszamy do kontaktu, tel: 696 377 482

Czy są alimenty minimalne?

Osoby rozważające wniesienie sprawy o rozwód, czy wyliczając koszty utrzymania dziecka często zastanawiają się czy istnieje jakaś minimalna kwota alimentów. Ile wynoszą więc takie minimalne alimenty? Ciężko stwierdzić, bowiem żadne przepisy nie wskazują kwoty minimalnych alimentów kwestia ta więc jest pozostawiona uznaniu sądu. Żeby odpowiedzieć na pytanie ile wynoszą minimalne alimenty trzeba oprzeć się na praktyce sądów. Sąd ustalając wysokość alimentów bada usprawiedliwione potrzeby dziecka i możliwości zarobkowe rodziców. W 2024 r. minimalne zasądzane przez sądy alimenty wynoszą ok. 400,00-500,00 zł miesięcznie. Warto jednak pamiętać, że dobrze uzasadniony pozew i odpowiednie wykazanie możliwości zarobkowych rodzica dziecka może pozwolić uzyskać kwoty zdecydowanie większe. Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu odpowiednio wysokich alimentów na dziecko? Sprawdź naszą ofertę: Kancelaria prawa rodzinnego Warszawa

Zobacz również: Jak uzgodnić wizyty z dziećmi po rozwodzie?

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.