Rozwód a podział majątku

Rozwód a podział majątku

Data

Jak wygląda podział majątku przy rozwodzie

Sprawy rodzinne często budzą duże emocje i przez to uważane są za jedne z bardziej stresujących postępowań. Dla wielu osób najcięższą sprawą sądową z zakresu prawa rodzinnego jest sprawa o rozwód. Większość osób uważa, że po orzeczeniu rozwodu nic więcej nie trzeba już załatwiać – wszak małżeństwo zostało rozwiązane. Niestety nic bardziej mylnego, gdyż w znakomitej większości wypadków, po orzeczeniu rozwodu należy dokonać jeszcze podziału majątku małżonków.

Potrzebujesz wsparcia w rozwodzie i sprawie podziału majątku? Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu – Adwokat od rozwodu Warszawa

Podział majątku – w jaki sposób?

Zasadniczo możliwe są dwa podstawowe sposoby podziału majątku małżeńskiego. Pierwszy z nich to dokonanie podziału majątku przed notariuszem. Sposób ten jest najbardziej odpowiedni w przypadku, gdy byli małżonkowie są zgodni co do sposobu podziału majątku małżeńskiego. W takim wypadku mogą oni sporządzić przed notariuszem umowę, w której dokonają stosownego podziału poszczególnych składników majątku wspólnego. Jeżeli okaże się, że część majątku, która przypadła jednej osobie ma wartość wyższą od majątku przejętego przez drugą z nich możliwym jest podział ze spłatami i dopłatami. Trzeba przy tym podkreślić, że jeżeli w skład majątku małżonków wchodzi nieruchomość to umowa o podział majątku obligatoryjnie musi mieć formę aktu notarialnego.

Sprawa podziału majątku małżeńskiego komplikuje się znacznie, gdy między byłymi małżonkami istnieje spór co do sposobu takiego podziału. W tym przypadku zawarcie umowy o podział majątku małżeńskiego nie jest możliwe i jedynym wyjściem jest skierowanie sprawy do sądu.

Postępowanie sądowe w przedmiocie podziału majątku małżeńskiego jest tym dłuższe i bardziej skomplikowane, im więcej składników wchodzi w ten majątek i im większe są różnice zdań byłych małżonków co do sposobu podziału majątku. Przy sądowym podziale koniecznym jest również wycena poszczególnych składników majątku. Jeżeli w tym zakresie między małżonkami również występują różnice zdań, koniecznym może być powołanie biegłego. Konieczność sporządzenia opinii przez biegłego istotnie zwiększa koszty postępowania i wydłuża czas jego trwania.

Sąd orzekając o podziale majątku ma na uwadze, że co do zasady udziały małżonków w majątku są równe. Oczywiście możliwym jest wykazanie, że jeden z małżonków ponosił większe nakłady na majątek niż drugi, a sąd taką okoliczność także powinien wziąć pod uwagę. W przypadku sądowego podziału majątku również jest możliwym orzeczenie podziału z obowiązkiem spłat i dopłat.

Podział majątku w wyroku rozwodowym, czy jest możliwy?

Pod pewnymi warunkami podział majątku możliwy jest również w wyroku rozwodowym. Nie jest to w praktyce sytuacja często występująca. Żeby sąd rozwodowy orzekł o podziale majątku małżeńskiego koniecznym jest złożenie stosownego wniosku przez przynajmniej jednego z małżonków. Dodatkowo orzekanie o podziale majątku wspólnego nie może wiązać się z nadmiernym przedłużeniem postępowania rozwodowego, w praktyce więc chodzi tu o sytuacje gdy małżonkowie nie pozostają w sporze co do sposobu podziału majątku. W uzasadnionych wypadkach, gdy małżonkowie porozumieli się tylko co do podziału niektórych składników majątku, możliwym jest orzeczenie w wyroku rozwodowym o podziale części majątku małżeńskiego.

Kiedy podział majątku nie jest konieczny?

Czy podział majątku małżonków jest zawsze konieczny? Okazuje się, że nie, chociaż zasadniczo w większości wypadków podział taki należy przeprowadzić.

Pierwszą sytuacją, w której nie przeprowadza się podziału majątku małżeńskiego jest ta, gdy majątku tego w ogóle nie ma. Najczęściej z sytuacją taką mamy do czynienia gdy jeszcze przed zawarciem małżeństwa została podpisana umowa o rozdzielności majątkowej tzw. intercyza. W takim wypadku w czasie trwania małżeństwa majątek wspólny w ogóle nie powstaje, nie ma więc faktycznej możliwości dokonania podziału majątku.

Drugą sytuacją, w której możliwym jest żeby nie przeprowadzać podziału majątku jest ta, gdy małżeństwo trwało na tyle krótko, że małżonkowie nie zdążyli dorobić się istotnego majątku. W wypadku gdy jedyny majątek małżeński stanowią przedmioty o relatywnie niskiej wartości jak np. meble, czy podstawowy sprzęt AGD, zdarza się często, że małżonkowie sami dzielą między siebie składniki majątku, bez uciekania się do sformalizowanych procedur podziału majątku.

Sprawdź również: Separacja a wierność