Separacja a wierność

Data

Separacja a wierność

Czy separacja oznacza koniec wierności?

Wiele małżeństw przechodząc kryzys decyduje się na pozostanie w separacji. Niekiedy jest to czas na przemyślenie dalszych losów małżeństwa, niekiedy zaś małżonkowie po prostu z różnych względów nie składają pozwu rozwodowego, mimo że wiedzą, że nie chcą już tworzyć związku z małżonkiem. Pozostając w separacji z małżonkiem warto odpowiedzieć na pytanie, czy mimo separacji należy zachować wierność małżeńską?

Masz wątpliwości? Adwokat od rozwodu Warszawa  przeprowadzi Cię krok po kroku przez proces separacji i udzieli odpowiedzi na wszystkie pytania.

Co daje separacja?

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że separacja może zostać orzeczona przez sąd (separacja prawna) lub też stan separacji może zaistnieć bez orzeczenia sądu (separacja faktyczna). Separacja faktyczna nie wywołuje jednak żadnych skutków prawnych. Jedynie orzeczenie separacji sądowej sprawia, że zmiana się sytuacja małżonków pod względem prawnym. Orzeczenie separacji powoduje m.in. poniższe konsekwencje:

  • między małżonkami powstaje rozdzielność majątkowa,
  • małżonkowie nie dziedziczą po sobie,
  • znika domniemanie pochodzenia potomstwa od męża,
  • istnieje możliwość domagania się alimentów na dzieci czy małżonka.

 

Zasadniczą różnicą między separacją a rozwodem jest fakt, że strony dalej pozostają małżeństwem, a co za tym idzie, nie mogą zawrzeć nowego małżeństwa.

Czy w separacji można mieć partnera?

Odpowiedź na pytanie, czy w separacji należy zachować wierność, nie jest prosta. Kwestia ta była przedmiotem wielu dyskusji. Dominuje jednak pogląd, że orzeczenie separacji nie zwalnia małżonków z obowiązku zachowania wierności. Ma to swoje uzasadnienie głównie w tym, że separacja ma na celu pojednanie się małżonków. Oczywiście, często zdarza się, że małżonkowie pozostający w separacji układają sobie już życie z nowym partnerem. To czy taki związek może negatywnie wpłynąć na późniejszą sytuację małżonka, zależy tak naprawdę od okoliczności danej sprawy. Nie można wykluczyć sytuacji, w której w późniejszej sprawie rozwodowej drugi małżonek będzie wskazywał na wyłączną winę małżonka, który dopuścił się niewierności. W tym też może próbować wykazywać, że do zdrady doszło jeszcze przed orzeczeniem, czy faktycznym pozostawaniem w separacji.

Czy zdrada w czasie separacji to zdrada?

Jak zostało wspomniane wyżej, co do zasady nawet w trakcie separacji należy dochować wierności małżeńskiej. Największe ryzyko związane z posiadaniem nowego partnera przed rozwodem stanowi możliwość orzeczenia o wyłącznej winie danego małżonka przy orzekaniu rozwodu. Istotne znaczenie ma w tym przypadku, to kiedy małżonek dopuścił się zdrady czy nawiązał jakąkolwiek relacje z inną osobą.

W wyroku Sądu Najwyższego z 28 września 2000 roku (sygn. IV CKN 112/00) sąd stwierdził, że „związek jednego z małżonków z innym partnerem w czasie trwania małżeństwa, lecz po wystąpieniu zupełnego i trwałego rozkładu pożycia między małżonkami, nie daje podstawy do przypisania temu małżonkowi winy za ten rozkład”. Zatem istotne będzie ustalenie kiedy doszło do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia. To zaś będzie zależeć od okoliczności danej sprawy.

Co może być uznane za zdradę?

Zdrada małżeńska to nie tylko dopuszczenie się przez jednego z małżonków dobrowolnego aktu seksualnego. Pod pojęciem zdrady rozumie się wszelkie zachowania jednego z małżonków, które stwarzają pozory cudzołóstwa lub w inny sposób wykracza poza granice przyjętej normalnie obyczajowości i przyzwoitości. Orzecznictwo dopuszcza tak zwaną zdradę emocjonalną, która może przybrać formę m.in. braku szczerości uczuć.

Jak długo może trwać separacja?

Separacja może tak naprawdę trwać latami. Nie ma tutaj żadnego limitu czasowego. Strony w każdej chwili mogą więc podjąć decyzję o powrocie do siebie czy też o rozwodzie. Zwykle podejmując decyzję o definitywnym rozstaniu, strony chcą jak najszybciej uregulować swoje sprawy osobiste i majątkowe i składają pozew rozwodowy. Zdarzają się jednak małżeństwa, które nawet kilkadziesiąt lat formalnie pozostają małżeństwem, lecz nie mieszkają ze sobą i prowadzą oddzielne gospodarstwa domowe.

Zobacz również: Separacja a alimenty

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.