Rozwód z orzeczeniem o winie – czy warto?

Data

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie

Poprzez rozwód sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa. Innymi słowy wraz z uprawomocnieniem się wyroku rozwodowego małżeństwo przestaje istnieć, a byli małżonkowie zmieniają swój stan cywilny. Sprawy rozwodowe często nie należą do prostych, a tym samym warto zawczasu skorzystać z profesjonalnej pomocy kancelarii – kancelaria prawnej Warszawa.

Rozwód może zostać orzeczony bez winy lub z orzeczeniem o winie. Każde z tych rozwiązań ma swoje wady i zalety, różny jest również czas rozpoznania takiej sprawy przed sądem. Czy warto w takim razie zawsze starać się o rozwód z orzeczeniem o winie?

Jakie są skutki rozwodu z orzeczeniem o winie?

Rozwód z orzeczeniem winy pociąga za sobą daleko idące skutki, niż rozwód bez orzekania o winie. W wypadku orzeczenia winy w rozkładzie pożycia małżeńskiego, ma to znaczenie przy ustalaniu miejsca pobytu dziecka, czy sprawowania władzy rodzicielskiej. Rozwód z orzeczeniem o winie a alimenty – warto zauważyć, że małżonek, któremu wykazano winę, może być obciążony, po spełnieniu określonych przesłanek, obowiązkiem alimentacyjnym na rzecz byłego małżonka.

Rozwód z orzeczeniem o winie a podział majątku – wiele osób myśli, że rozwód o winie daje podstawy do nierównego podział majątku małżeńskiego. Co do zasady jest to błędne założenie, choć czasem w istocie rozwód z orzeczeniem winy może pomóc przy podziale majątku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy rozwód z orzeczeniem winy jest związany z zachowaniem małżonka prowadzącym do trwonienia majątku wspólnego (np. hazard). W takim wypadku w rzeczywistości rozwód z orzeczeniem o winie może zwiększyć szanse na nierówny podział majątku.

Czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie?

Trudno jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie czy warto walczyć o rozwód z orzeczeniem o winie. Z pewnością jest to proces znacznie bardziej skomplikowany i czasochłonny. Jeżeli więc jedyną korzyścią z rozwodu z orzeczeniem winy ma być satysfakcja małżonka wnoszącego pozew, warto się zastanowić, czy nie lepiej wnieść o rozwód bez orzekania o winie.

Jeżeli natomiast wina drugiego z małżonków ma w założeniu ułatwić sprawę o opiekę nad dzieckiem, czy umożliwić zasądzenie alimentów na byłego małżonka, wtedy z pewnością warto rozważyć rozwód z orzeczeniem o winie.

Jakie powody rozwodu z orzeczeniem o winie?

Wiele osób może zastanawiać się kiedy rozwód z orzeczeniem winy? Rozwód z orzeczeniem o winie powody – gdy wyszukujemy tę frazę w Internecie najczęściej możemy spotkać się z informacją, że główną przesłanką takiego orzeczenia jest zdrada małżeńska. Rozwód z orzeczeniem o winie a zdrada – w istocie gdy sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie, zdrada jest w istocie najczęstszą przyczyną takiego wyroku.

W rzeczywistości jednak przyczyn orzeczenia winy w wyroku rozwodowym może być znacznie więcej. Poza zdradą może być to m.in. przemoc fizyczna lub psychiczna, nadużywanie alkoholu, narkotyków itp. przez jednego z małżonków, permanentne zubożenie majątku wspólnego np. na skutek uzależnienia od hazardu, czy brak wspierania małżonka w ciężkiej chorobie, czy innej trudnej, życiowej sytuacji.

Nie zawsze oczywistym jest, czy dane zachowanie małżonka uzasadnia pozwanie go o rozwód z orzeczeniem jego wyłącznej winy. Wątpliwości takie powinien rozwiać doświadczony adwokat od prawa rodzinnego w Warszawie.

Kto płaci za rozwód z orzeczeniem o winie?

Niezależnie od tego, czy pozew rozwodowy zawiera żądanie orzeczenia o winie, czy też złożony jest bez orzekania o winie opłata od pozwu jest stała i wynosi 600,00 zł. Podobnie stała jest stawka kosztów zastępstwa procesowego w sprawie rozwodowej przez profesjonalnego pełnomocnika i wynosi ona obecnie 720,00 zł.

W wypadku gdy sąd orzeka rozwód z orzeczeniem o winie, koszty procesu obciążają co do zasady stronę przegrywającą. Rozwód z orzeczeniem winy jest więc podwójnie niekorzystny dla pozwanego małżonka. Nie tylko otrzymuje on rozwód z orzeczeniem o winie, ale musi również zwrócić swojemu byłemu małżonkowi koszty postępowania, a więc kwotę co najmniej 1 320,00 zł (przy założeniu, że w sprawie występował profesjonalny pełnomocnik).

Jakie są różnice między rozwodem z orzeczeniem o winie a rozwodem bez winy?

Rozwód bez orzekania o winie możliwy jest tylko na zgodny wniosek obydwojga małżonków. Jest to najprostsza forma rozwiązania małżeństwa. Z reguły sprowadza się jedynie do wysłuchania małżonków, a rozwód orzekany jest już po pierwszym terminie rozprawy.

Rozwód z orzeczeniem o winie – ile trwa? Sprawy rozwodowe z orzeczeniem o winie należą do dużo bardziej złożonych i skomplikowanych. W takim wypadku nie wystarczy jedynie udowodnić zaistnienia przesłanek rozwodowych, należy jeszcze wykazać winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego. Wiąże się to z reguły z koniecznością przeprowadzenia postępowania dowodowego, najczęściej z zeznań świadków i dokumentów (wykazujących przykładowo zdradę jednego z małżonków). W takim wypadku nim sąd orzeknie rozwód potrzeba z reguły co najmniej kilku rozpraw co istotnie wpływa na wydłużenie postępowania sądowego.

W przypadku braku winy w wyroku rozwodowym, strony koszty postępowania ponoszą po połowie. Koszty sprawy zakończonej wyrokiem orzekającym winę w rozkładzie pożycia małżeńskiego obciążają małżonka winnego rozwodu.

 

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.