Rozwód z winy obu stron – kiedy jest możliwy?

Data

Rozwód z winy obu stron

Rozwód z winy obu stron to sytuacja, w której sąd orzeka, że oboje małżonków ponosi odpowiedzialność za rozkład pożycia małżeńskiego. Oznacza to, że obie strony przyczyniły się do rozpadu małżeństwa, bez miarkowania, która strona bardziej. Jakie są typowe sytuacje, które prowadzą do rozwodu z winy obojga małżonków?

Warunki rozwiązania małżeństwa z winy obojga małżonków

Kiedy małżonkowie mogą ubiegać się o rozwód z obu stron? Typowe sytuacje, w których możliwy jest rozwód z winy obojga małżonków to:

  • oboje małżonkowie naruszyli swoje obowiązki małżeńskie – zdrada, nadużywanie alkoholu, przemoc, brak wsparcia emocjonalnego lub finansowego,
  • dowody na winę obu stron są jasne i przekonujące – sąd musi mieć dowody, aby uznać, że obie strony przyczyniły się do rozkładu pożycia małżeńskiego.

Prawo rodzinne a rozwód z winy obojga małżonków

Orzekając rozwód sąd orzeka także, czy i który z małżonków ponosi winę rozkładu pożycia. Prawo rodzinne dopuszcza sytuację orzeczenia rozwodu z winy obojga małżonków. Kiedy rozwód z obu stron jest dopuszczalny? Rozwód z winy obu stron jest dopuszczalny, w sytuacji kiedy każde z małżonków swoim postępowaniem doprowadziło do zupełnego i trwałego rozpadu związku małżeńskiego.

Kiedy orzeczenie rozwodu z winy obu stron jest korzystne? Orzeczenie rozwodu z winy obu stron będzie korzystne dla tego małżonka, który podobnie jak druga strona przyczynił się do rozkładu pożycia, jednakże pozostaje w niedostatku. W takiej sytuacji, po rozwodzie małżonek  może oczekiwać alimentów od współmałżonka.

Warunki i konsekwencje rozwodu z obu stron

Rozwód na podstawie obopólnej winy niesie za sobą pewne konsekwencje. Jedną z nich jest kwestia stosunku alimentacyjnego między małżonkami. W przypadku orzeczenia przez sąd o winie obu stron, każdy z byłych małżonków, który znajdzie się w stanie niedostatku, będzie uprawniony do żądania od drugiej strony świadczenia alimentacyjnego. Rozwiedziony małżonek znajduje się w niedostatku wtedy, gdy własnymi siłami nie jest w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb w całości lub w części. Usprawiedliwione potrzeby to takie, których zaspokojenie zapewni uprawnionemu normalne warunki bytowania, odpowiednie do jego stanu zdrowia i wieku. Alimenty dla byłego małżonka, który znajduje się w niedostatku mogą być orzeczone nawet dożywotnio, lecz pod warunkiem, że małżonek do nich uprawniony nie zawrze nowego związku małżeńskiego. Ponowne zawarcie przez małżonka uprawnionego do alimentów związku małżeńskiego jest przesłanką do wygaśnięcia obowiązku alimentacyjnego drugiej strony.

Czy rozwód z winy obojga małżonków ma wpływ na podział majątku i opiekę nad dziećmi? Rozwód z winy obojga małżonków nie ma wpływu na podział majątku i opiekę nad dziećmi – władzę rodzicielską, kontakty z dziećmi, alimenty na dzieci.

Kolejną konsekwencją rozwodu z winy obojga małżonków jest kwestia ponoszenia kosztów procesu. Mianowicie, w takiej sytuacji koszty postępowania ponoszone są przez obie strony w równych częściach. W przypadku pozwu o rozwód, opłata od niego wynosi 600 zł, zatem każdy z małżonków zapłaci po 300 zł.

Prawne aspekty rozwodu z winy obojga małżonków

Procedura rozwodowa w przypadku obopólnej winy nie różni się znacząco od postępowania w przypadku rozwodu z orzeczeniem winy jednego małżonka. Sąd nie bada w jakim stopnia przyczynienia małżonków do rozkładu pożycia, ale ogólnie ten fakt. Wina małżonków traktowana jest równorzędnie. Oznacza to, że nawet jeśli jeden z małżonków bardziej zawinił rozpadowi małżeństwa, a drugi mniej – sąd i tak orzeknie rozwód z winy obojga małżonków. 

Jakie są wymagania prawne dotyczące rozwodu z obu stron? Sąd może orzec rozwód, gdy między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Rozwód z winy obu stron jest skomplikowanym procesem, który wymaga zgromadzenia odpowiednich dowodów i przedstawienia ich przed sądem. Potrzebujesz wsparcia w rozwodzie i sprawie podziału majątku? Skorzystaj z naszego doświadczenia i profesjonalizmu – Adwokat od rozwodu Warszawa jest do Twojej dyspozycji.

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.