Sprawa rozwodowa a składanie fałszywych zeznań

Data

Sprawa rozwodowa a składanie fałszywych zeznań

Z pewnością sprawy rozwodowe nie należą do prostych postępowań sądowych. Wynika to zarówno z faktu, że dotykają one bardzo osobistej sfery życia małżonków, jak również, że często wiążą się z koniecznością przeprowadzenia skomplikowanego i długotrwałego postępowania dowodowego. Dzieje się tak przede wszystkim gdy żądamy rozwodu z orzeczeniem winy, jak również gdy poza orzeczeniem rozwodu dochodzimy również innych roszczeń np. o alimenty, czy ustalenia kontaktów z dziećmi.

W związku z powyższym przy sprawie rozwodowej zawsze warto wspomóc się pomocą profesjonalisty, jakim jest adwokat od rozwodu Warszawa. Doświadczenie i wsparcie prawnika rozwodowego z pewnością pomogą zmniejszyć stres towarzyszący rozprawie rozwodowej i zwiększyć szanse na końcowy sukces.

Kwestią, która z reguły budzi największe emocje, jest przesłuchanie stron w toku rozprawy rozwodowej. Wiele osób boi się, że przekręcając pewne fakty, których nie pamiętają dokładnie, mogą narazić się na odpowiedzialność karną. Warto więc zawczasu dowiedzieć się, czy każdy błąd popełniony w toku przesłuchania przez sąd jest uznawany za fałszywe zeznania w sprawie rozwodowej? Jakie są konsekwencje składania fałszywych zeznań w procesie rozwodowym?

Jakie są konsekwencje prawne za składanie fałszywych zeznań w sprawie rozwodowej?

Zanim odpowiemy sobie na pytanie jakie konsekwencje rodzą fałszywe zeznania w sprawie rozwodowej warto zastanowić się kiedy możemy mówić o fałszywych zeznaniach? Z pewnością w przypadku, gdy z uwagi na upływ czasu przekręcimy, nieświadomie, pewne szczegóły zdarzeń trudno uznać zachowanie takie za fałszywe zeznania w sprawie rozwodowej. Warto jednak pamiętać, że gdy czegoś nie wiem, czy nie pamiętamy możemy po prostu oznajmić to sądowi, nie narażając się wtedy na żadne negatywne skutki.

Konsekwencje prawne za składanie fałszywych zeznań mogą natomiast wystąpić gdy strona, czy świadek celowo zatajają prawdę lub zeznają nieprawdę. Innymi słowy prawne sankcje za składanie fałszywych zeznań w sprawach o rozwód, czy innych uaktywnią się, gdy zeznania celowo odbiegały od rzeczywistości np. celem polepszenia sytuacji procesowej jednej ze stron.

Jakie są więc konsekwencje za fałszywe zeznania w sprawie rozwodowej? Prawne aspekty oszustw w sprawach o rozwód, czy innych postępowaniach sądowych opisane zostały przede wszystkim w Kodeksie Karnym. Zgodnie z art. 233 § 1 KK kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Co istotne warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.

Czy oszustwo w zeznaniach może wpłynąć na wynik procesu rozwodowego?

Fałszywe zeznania jako przeszkoda w sprawie rozwodowej – czy poza odpowiedzialnością karną, złożenie fałszywych zeznań może rodzić również inne konsekwencje na gruncie samego postępowania rozwodowego? Oczywiście, że tak. W wypadku gdy sąd zorientuje się, że dana osoba składa fałszywe zeznania z pewnością, stanie się ona dla sądu dużo mniej wiarygodna jako świadek. Oznacza to więc, że nawet jeżeli część zeznań była prawdziwa. to sąd również w tym zakresie może nie dać im wiary.

Prawne sankcje za składanie fałszywych zeznań w sprawach o rozwód mają więc złożony wymiar. Przede wszystkim dotkliwe konsekwencje prawne za składanie fałszywych zeznań wiążą się z wszczęciem procedury karnej i możliwością wymierzenia bardzo surowej kary. Niezależnie fałszywe zeznania mogą walnie przyczynić się do przegranej sprawy sądowej. Tym samym zawsze należy pamiętać, że zeznania przed sądem muszą być zgodne z prawdą. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie warto zasięgnąć porady – Kancelaria prawna Warszawa ma bogate doświadczenie w procesach rozwodowych.

Jak są wykrywane fałszywe zeznania w sprawach o rozwód?

We wszelkich sprawach, w których mamy podejrzenie fałszywych zeznań, przeprowadzone powinno być stosowne postępowanie karne. W pierwszej kolejności organy ścigania zawiadamia się o możliwości popełnienia przestępstwa. Zawiadomienie może złożyć każdy, najczęściej będzie to jeden z uczestników postępowania np. strona, czy sędzia.

Po otrzymaniu zawiadomienia prokurator we współpracy z policją wszczyna postępowania, w którym na podstawie zgromadzonych w sprawie dowodów decyduje, czy dane zachowanie nosi znamiona przestępstwa. Jeżeli tak uzna, kieruje akt oskarżenia do sądu, wszczynając tym samym właściwe postępowanie karne przed sądem.

Czytaj również: Kto może być świadkiem w sprawie o rozwód?

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski

Mecenas Adam Lutowski jest Prezesem Zarządu w Kancelarii Prawnej Homines. Prawo
ukończył na wydziale Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji. Specjalizuje się w
szeroko rozumianym prawie cywilnym, ze szczególny uwzględnieniem zagadnień
związanych z rozwodami, spadkami oraz upadłością konsumencką.
Jako zwolennik stałego rozwoju podjął również studia na warszawskiej uczelni -
„Wszechnicy Polskiej” Akademii Nauk Stosowanych, gdzie ukończył filologię hiszpańską.
Uczestnik wielu konferencji naukowych z zakresu prawa, nieustannie poszerzający swoje
kompetencje na dodatkowych certyfikowanych kursach. Najbliższe plany zawodowe skupiają
się na rozpoczęciu studiów doktoranckich nadające tytuł doktora nauk prawnych oraz na
rozbudowie Kancelarii.