Jak skutecznie odzyskać zaległe alimenty

Zaległe alimenty jak je wyegzekwować?

Data

Obowiązek alimentacyjny rodziców względem dzieci wynika wprost z przepisów prawa, jednakże jest notorycznie nierespektowany przez zobowiązanych do zapłaty alimentów. Wiele osób zastanawia się więc gdzie zgłosić zaległe alimenty? Sposobów jest przynajmniej kilka, nim podejmiemy decyzję, który z nich wybrać warto więc zgłosić się po poradę do profesjonalistów. 

Po jakim czasie można zgłosić niepłacenie alimentów?

Obowiązek alimentacyjny może zostać nałożony wyrokiem sądowym albo wynikać z porozumienia pomiędzy rodzicami dziecka. Niezależnie od tego jaka jest podstawa zapłaty alimentów, należy je zawsze opłacać w terminie. Alimenty zasądzone wyrokiem sądu płatne są najczęściej z góry do 10 dnia danego miesiąca, choć takie ustalenie terminu nie jest obligatoryjnym elementem wyroku.

Po jakim więc czasie można zgłosić niepłacenie alimentów? Trzeba pamiętać każde opóźnienie w terminie płatności alimentów może być przyczyną wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Kancelaria prawna Warszawa świadczy usługi z zakresu szeroko pojętego prawa rodzinnego. Zapraszamy do kontaktu, w celu rozwiania wszelkich wątpliwości.

Jak skutecznie odzyskać zaległe alimenty?

Jak odzyskać zaległe alimenty sposoby – jest to fraz często wyszukiwana przez osoby, borykające się z problemem dłużnika alimentacyjnego. Sposobów jest kilka – przede wszystkim egzekucja komorniczawszczęcie postępowania karnego. Każdy z tych sposobów wiąże się ze znajomością przepisów prawa i stosownych procedur. Adwokat rozwód Warszawa odpowie na Twoje wszystkie wątpliwości w celu zwiększenia szansy na odzyskanie alimentów.

Najprostszym sposobem odzyskania zaległych alimentów jest zgłoszenie sprawy do komornikawszczęcie egzekucji. Żeby komornik mógł skutecznie działać trzeba przedstawić mu tzw. tytuł wykonawczy do wyegzekwowania zaległych alimentów. Takim tytułem jest najczęściej wyrok sądowy, w którym zasądzone zostały alimenty. Tytułem egzekucyjnym może być również ugoda sądowa, czy pozasądowe porozumienie w sprawie alimentów sporządzone w formie aktu notarialnego, z oświadczeniem jednego z rodziców o poddaniu się egzekucji wprost z aktu. Komornik nie będzie mógł wyegzekwować alimentów jeżeli rodzice porozumieli się co do ich płatności ustnie lub też sporządzili umowę w zwykłej formie pisemnej.

Gdzie zgłosić dłużnika alimentacyjnego?

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego przez komornika to nie jedyny problem z jakim może się mierzyć dłużnik alimentacyjny w przypadku niepłacenia alimentów. Konsekwencje niepłacenia alimentów lub też regulowania ich po terminach płatności mogą wiązać się nawet z odpowiedzialnością karną, gdyż zachowanie takie stanowi tzw. przestępstwo nie alimentacji. Przestępstwo to uregulowane jest w art. 209 Kodeksu Karnego. Warto podkreślić, że do spełnienia przesłanek przestępstwa koniecznym jest żeby dłużnik alimentacyjny zwlekał ze swoim obowiązkiem tak długo, że zaległości odpowiadają wysokości alimentów za okres co najmniej 3 miesięcy.

Poza komornikiem zaległości w płaceniu alimentów można więc też zgłosić organom ścigania. Warto pamiętać, że sama zaległość alimentacyjna nie wystarczy do ścigania przez policję za alimenty. Opisywane przestępstwo należy do tzw. przestępstw wnioskowych, tzn. do wszczęcia postępowania potrzebny jest wniosek o ściganie. Najczęściej składa go dziecko, a jeżeli nie osiągnęło jeszcze wieku 18 lat, w jego imieniu opiekun prawny.

Czy Fundusz Alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty?

W wypadku gdy dłużnik alimentacyjny nie płaci alimentów, rozwiązaniem może być również złożenie wniosku o wypłatę świadczenia do Funduszu Alimentacyjnego. Warto od razu zaznaczyć, że Fundusz Alimentacyjny nie wyrównuje zaległych alimentów, świadczenie może być przyznane wyłącznie za okres od złożenia wniosku. Zgłoszenie zaległych alimentów do Funduszu nie jest więc rozwiązaniem, które przyniesie spodziewany efekt, inaczej sytuacja wygląda w zakresie przyszłych alimentów.

Podstawą do wypłaty alimentów przez Fundusz Alimentacyjny jest złożenie stosownego wniosku i wykazanie, że egzekucja alimentów od była bezskuteczna. Żeby wniosek o wypłatę alimentów przez Fundusz Alimentacyjny został pozytywnie rozpoznany muszą zostać spełnione również dodatkowe kryteria. Po pierwsze świadczenie takie przysługuje dziecku do ukończenia przez nie 18 roku życia (do 25 roku życia w przypadku kontynuowania nauki). Wyjątek stanowi sytuacja gdy dziecko posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – wtedy alimenty wypłacane są bezterminowo.

Kolejnym istotnym kryterium jest kryterium dochodowe. Alimenty mogą zostać przyznane gdy dochód na rodzinę w gospodarstwie domowym dziecka nie przekracza kwoty 1 209,00 zł. W przypadku gdy dochód jest wyższy, nadwyżkę odejmuje się od kwoty alimentów. Warto również pamiętać, że maksymalna kwota wypłacanych przez Fundusz Alimentacyjny alimentów nie może przekraczać 500,00 zł na dziecko.

Czytaj również: Jak napisać wniosek o podwyższenie alimentów – wzór